Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

20 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

26 kwietnia 2012 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 20 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2010 -2014  z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej  na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2011 roku.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 98/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy  i Miasta Koziegłowy.
11.Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
13.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
14.Interpelacje i zapytania radnych. 
15.Wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad  20 Sesji.
 

16

KWI

2012

1260

razy

czytano

3207/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.