Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

20 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 30 maja 2008 r. o godz. 15:00 odbędzie się 20 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy                 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 153/VIII/08 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej  w Mysłowie.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Burmistrza Gminy  i Miasta Koziegłowy nieruchomości położonej w Mysłowie  na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Częstochowa.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Będzin.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 171/XVIII/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia odpłatności za posiłki i sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego  w Koziegłowach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/VIII/08 z dnia 28.02.2008 r. Rady GiM Koziegłowy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego pomocy finansowej dla Powiatowej Komendy Policji .
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości  w Rzeniszowie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia  Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy do zawarcia z Gminą Żarki porozumienia w zakresie świadczeń zdrowotnych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Koziegłówki”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lgota Mokrzesz”.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Kuźnica.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mysłów.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rzeniszów.
19.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
20.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21.Interpelacje i zapytania radnych. 
22.Wolne wnioski.

23.Zakończenie obrad  20 Sesji.

26

MAJ

2008

1551

razy

czytano

4481/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.