Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dla kogo prace społeczno-użyteczne?

Uczestnik prac społeczno użytecznych to osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystająca  ze świadczeń z pomocy społecznej (nie ma ograniczeń odnośnie uczestnictwa w tego typu pracach, członków tej samej rodziny). Osoba, taka zachowuje status osoby bezrobotnej, w trakcie wykonywanych prac. W gminie Koziegłowy już 15 osób zatrudnionych jest na tych warunkach. Wykonują oni prace porządkowe na terenie gminy, w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za pracę otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 6 zł. za godzinę. Do końca roku nasza gmina ma do wypracowania 3650 godzin, za które w 60% zapłaci fundusz pracy, a 40 % pokrywa gmina. Pracodawca, czyli Urząd Gminy, zapewnia szkolenia bhp, oraz warunki do pracy, narzędzia, itp. Dla osób długotrwale bezrobotnych jest to sposób na odnalezienie się na rynku pracy. Wyrwanie tych ludzi z bezczynności, bierności. Jeżeli chociaż parę osób, dzięki temu poczuje się potrzebnymi i znajdą stałą pracę to będzie to sukces. BK

18

LIP

2006

2840

razy

czytano

4415/4549

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.