Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Na 20 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, w dn. 26 kwietnia, gościł Komendant Powiatowej Policji w Myszkowie podinsp. mgr. Dominik Łączyk oraz Kierownik Posterunku Policji w Koziegłowach asp. szt. Zbigniew Berski. Szef Myszkowskiej Policji przedstawił dane na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2011 roku. Gmina Koziegłowy jest bezpieczną gminą ale z uwagi na przebiegającą przez nią trasa DK1, jest jednak najbardziej zagrożona przestępczością. W związku z tym, że w województwie śląskim ma nie funkcjonować ani jeden posterunek Policji, w Koziegłowach powstanie Komisariat Policji. W Komisariacie przewiduje się na chwilę obecną 16 etatów policyjnych i dwa stanowiska cywilne. Jednostka ta, podlegająca Komendzie Policji w Myszkowie, obsługiwać będzie całą Gminę Koziegłowy i 80 % Gminy Poraj, oprócz Żarek Letniska i Masłońskiego, którymi zajmie się Myszków. Na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2011 roku, wypowiedział się burmistrz Jacek Ślęczka, kierując słowa uznania dla druhów strażaków. Burmistrz przedstawił również sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok. W tym dniu została podjęta uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości, w drodze przetargu, stanowiących własność lub współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy, położonych w Mysłowie, Glinianej Górze, Koziegłowach i Siedlcu Dużym. Rada Gminy wyraziła również zgodę na odpłatne nabycie części działki w Koziegłowach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do planowanej gminnej oczyszczalni ścieków. Podczas sesji przyjęty został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok, który ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, z uwzględnieniem kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich, a jego celem głównym jest zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad nimi, na terenie Gminy. Na budowę chodnika w Postępie, Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę o udzieleniu z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Postęp” w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2012 rok w wysokości 65 000,00 zł.

04

MAJ

2012

2044

razy

czytano

3201/4570

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.