Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

33 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 18 Lipca 2006 r.

Na posiedzeniu Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwaliła:
- Udzielić pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w wysokości 213.300 zł. na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 789 w miejscowości Lgota  Nadwarcie”. Środki na pokrycie pomocy finansowej będą pochodziły z dochodów własnych gminy.
- Zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  w Koziegłowach przy ul. Lipowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2582/2 o pow. 0,1580 ha zabudowanej budynkiem byłego domu nauczyciela, stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.
- Przyłączyć terytorium jednostki pomocniczej Gminy- kolonia Rzeczki do jednostki pomocniczej- wsi Krusin i utworzyć jedną jednostkę o nazwie Krusin, ul. Rzeczki,
- Przyznanie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Wawrzyńca w Cynkowie na roboty budowlane polegające na budowie instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru oraz budowie systemu sygnalizacji włamania i napadu w drewnianym kościele filialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Cynkowie, wpisanym do rejestru zabytków Nr A/102/78, w wysokości 19 235, 98 zł.
- Zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2006 rok.
- Zwiększenie udziałów członkowskich Gminy i Miasta Koziegłowy w Banku Spółdzielczym w Myszkowie o jeden udział, którego wartość wynosi 2.000.00 zl.
- Upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zawarcia z miastem Myszków porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym Nr 3 w Myszkowie, dziecka zamieszkałego w obwodzie Gminy Koziegłowy.
- Zmianę w uchwale Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 171/XVIII/04 z dnia 28 września 2004r. w sprawie określenia odpłatności za posiłki i sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Koziegłowach- ustala się miesięczną odpłatność za sporządzanie posiłków:
   - 30 zł w przypadku spożywania przez dziecko dwóch i mniej posiłków,
   - 40zł  w przypadku spożywania przez dziecko trzech posiłków.
- Wprowadzenie zmiany do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2008 przyjętego uchwałą Nr. 307/XXXII/06 z dnia 20 czerwca 2006r.- wprowadzenie inwestycji, przewidzianej do realizacji w 2006r. o nazwie „Parking i chodniki z odwodnieniem i oświetleniem przy Zespole Szkół w Koziegłowach. BK

 

20

LIP

2006

3829

razy

czytano

4101/4236

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.