Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Absolutorium dla burmistrza Jacka Ślęczki

31 maja Rada Gminy i Miasta Koziegłowy udzieliła burmistrzowi Jackowi Ślęczce absolutorium. Nie było krytyki i dyskusji, była jednomyślność  ( 14 głosów za) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
 13 głosów za i 1  przeciw - a takim wynikiem zakończyło się głosowanie Rady Gminy nad udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza za rok 2011
„Chciałabym podziękować za Radzie, sołtysom, kierownikom jednostek budżetowych, pracownikom urzędu i również mieszkańcom, za owocną współpracę w minionym roku - mówił burmistrz – Chcę podkreślić, iż wykonany budżet był realizacją zadań własnych gminy w ponad 23 obszarach działalności. Na ogólną sumę wydatków sięgających ponad 41 milionów 131 tys.,  25 % stanowiły wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. 10 milionów 280 tys. Wszystkie planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w racjonalnych proporcjach, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców a zwłaszcza takie które można zauważyć gołym okiem, np. place zabaw czy drogi. Wykonano i oddano do użytkowania m.in.: sieć wodociągowa przy ul. Częstochowskiej w Koziegłowach, przepust drogowy Wojsławice wraz z budową ul. Jasnej, przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna, przebudowa ciągu dróg ul. Częstochowska, Warszawska i 3 –go Maja
( dofinansowanie NPPD), odbudowa drogi gminnej Wojsławice Małe Koziegłowy, odbudowa drogi gminnej Koziegłowy – Wylagi (środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi),  informatyzacja - Nowoczesny samorząd w Koziegłowach e – Myszkowia, termomodernizacja budynku ZS w Lgocie Górnej, budowa placu zabaw w Rzeniszowie, pochylni przy budynku komunalnym w cynkowie, rozbudowa  budowa placu zabaw w Postępie, budowa placu zabaw w Lgocie Nadwarciu, montaż c.o. w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach.
Mamy jeden z najniższych wskaźników zadłużenia samorządów w województwie śląskim – podkreślił burmistrz. Wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2016, prognozowane zadłużenie, na cele inwestycyjne wynosi: na rok 2012 – 19,76%, 2013 – 16,18%, 2014 – 10,71%, 2015 – 4,5%, 2016 – 0%, przy dopuszczalnym 60%, maksymalny progu wierzytelności.
Przez ostatnie 9 lat w Gminie zostało przeprowadzonych szereg inwestycji. Wydatki majątkowe czyli wydatki na  finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w latach 2003 – 2011 wyniosły 56 764 121,56 zł. W latach 2002-2011 na terenie gminy wyremontowano i wybudowano około 39 km dróg, w sumie za ponad 15,5 milionów złotych. Wykonano termomodernizacje budynków oświatowych w Koziegłowach, Cynkowie, Pińczycach, Koziegłówkach, Siedlcu Dużym i  w Lgocie Górnej, gdzie wcześniej zmodernizowana została hala sportowa. W  okresie tym powstało na terenie Gminy i Miasta  Koziegłowy 5 obiektów sportowych. W Gminie Koziegłowy  w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego  powstał plac zabaw w Siedlcu Dużym, Mzykach, Lgocie Górnej, Markowicach, Wojsławicach i Winownie, zagospodarowano  teren przy zbiorniku wodnym w Koziegłowach, działa świetlica wiejska w Gniazdowie. W ramach PROW wybudowano plac zabaw w Koziegłowach, Postępie, Rzeniszowie, a z środków wyłącznie gminnych, w Zabijaku i w Nadwarciu. Jesteśmy liderem w powiecie w pozyskaniu środków na tzw. Schetynówki, 4 nasze projekty otrzymały dofinansowanie na budowę dróg w gminie. Nie zostajemy w tyle za innym gminami. W każdej miejscowości są realizowane inwestycje, mniejsze czy większe  wg  zgłaszanych potrzeb i możliwości”.
Realizację budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, która bada przede wszystkim  czy pieniądze są wydawane zgodnie przepisami. Pozytywnie realizację budżetu oceniła również komisja rewizyjna Rady GiM., która  stwierdza, czy burmistrz wydał pieniądze celowo i gospodarnie.
Podczas sesji radny Leonard Jagoda przedstawił informację z Prokuratury mówiącą, że w toku przeprowadzonych  czynności sprawdzających, w związku z publikacją prasową, pt. Światłowód radnego Jagody,  postępowanie, w którym radny Leonard Jagoda, występował w charakterze świadka,  zakończono  Postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia.
Burmistrz poinformował również  o ogłoszonych w tym dniu  wynikach konkursu w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich”. Na konkurs wpłynęło ponad 1 250 wniosków, z czego około 200 otrzyma dotację. Dwa projekty złożone przez Gminę i Miasto Koziegłowy uzyskały pozytywne oceny i zostały skierowane do dofinansowania -  Ciekawa fizyka- zakłada zakup pomocy dydaktycznych z fizyki, oraz organizację wycieczek i wyjazdów dla uczniów gimnazjum- Gimnazjum w Koziegłowach oraz  Język angielski z pasją – zakłada między innymi zakup profesjonalnej pracowni językowej- Szkoła Podstawowa w Cynkowie.  Wkład własny do projektów to nie jest wymagany. Dofinansowanie 100% ze środków EFS i budżetu państwa. Wartość dofinansowania to około 50 tys. na każdy projekt.

 

05

CZE

2012

1996

razy

czytano

3171/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.