Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

22 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

26 lipca  2012r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 22 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  kadencji 2010-2014  z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 222/XIX/2000 z dnia 25 marca 2000r. – Akt o połączeniu instytucji kultury.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 300/XXXIII/09 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały z dnia 30 kwietnia 2009 r. Nr 304/XXXIV/09  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów psychologów i logopedów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Język angielski z pasją  w Szkole Podstawowej w Cynkowie”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu” Ciekawa fizyka oddolna inicjatywa edukacyjna Zespołu Szkół w Koziegłowach”.
11.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
13.Interpelacje i zapytania radnych. 
14.Wolne wnioski.
15.Zakończenie obrad  22 Sesji.
 

17

LIP

2012

1164

razy

czytano

3118/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.