Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Samorząd Gminy i Miasta Koziegłowy w tym roku również skutecznie zabiega o poprawę stanu technicznego głównych szlaków komunikacyjnych w obrębie gminy. Po zakończeniu inwestycji z Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Gniazdowie, rozpoczną się inwestycje drogowe z promes z rezerwy celowej budżetu państwa. W ubiegłym roku z takich środków gmina odbudowała drogę  Koziegłowy – Wojsławice oraz  Koziegłowy - Wylągi.  W tym roku otrzymana promesa przeznaczona będzie na drogę Koziegłówki ul Lipowa. Ostatniego lipca zostanie podpisana umowa z wykonawcą. W wyniku postępowania przetargowego, drogę w Koziegłówkach przebuduje  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Myszków Sp. z o.o. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in.: wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o stałej szerokości równej 5,00 m i długości 1620m. Jezdnia zostanie zabezpieczona poboczem z kruszywa łamanego szerokości 0,5m. Wyjątek stanowi początek opracowania tj. od szkoły gdzie przy prawej krawędzi jezdni przewiduje się wykonanie chodnika o dł. około 40 m z betonowej kostki brukowej o stałej szerokości równej 1,50 m. Wartość zadania po przetargu wynosi 1 297 081,70 zł. Zaoszczędzone środki z promesy (  promesa na 1 600 000 zł), być może uda się przeznaczyć na remont ul. Leśnej w  Mysłowie.

 9 lipca br  podpisana została  umowa na wykonanie pełno branżowych dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłówki ul. Śląska; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeniszów ul. Strażacka, ul. Spółdzielcza i ul. Źródlana wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonaniem zgłoszeń potwierdzonych nie wnoszeniem sprzeciwu przez właściwy organ) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego; opracowanie koncepcji budowy drogi wzdłuż drogi krajowej DK1 - od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów do skrzyżowania w m. Markowice. Dokumentacje wykona "Budremex" Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe z Zawiercia za  kwotę 78 720 zł

W lipcu,  starostwo powiatowe w Myszkowie otrzymało promesę na dotację 2.250.000 zł na odbudowę drogi powiatowej 3803S Osiek-Koclin-Pińczyce etap II  oraz  1.755.500  na odbudowę drogi Nr 2310S odc. Siedlec Duży, etap I.  Dzieki tym dotacjom w  Siedlcu Dużym odbudowana zostanie droga na odcinku   2,5 km., a  droga powiatowa Nr 3803 odcinek Osiek - Koclin - Pińczyce na długości - 4,2 km
 

30

LIP

2012

1560

razy

czytano

3174/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.