Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

23 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

20 września 2012 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 23 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  kadencji 2010 -2014  z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zlikwidowania  odpływu wody w Siedlcu Dużym.
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za I półrocze 2012 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 98/XV/2011 z dnia 29.12.2011r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011  z dnia 29.12.2011 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn.”Wykonanie naprawy uszkodzonego wjazdu do posesji z kostki betonowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1012S ul. Porajska w m. Koziegłowy”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3210S Cynków – Wojsławice ( rozpoczynającego się od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2312 S przez  m. Cynków (ul. Św. Wawrzyńca)”
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zabijak.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina i Miasto Koziegłowy oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału GiM Koziegłowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Koziegłowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
15.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
16.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
17.Interpelacje i zapytania radnych. 
18. Wolne wnioski.
19.Zakończenie obrad 23 Sesji.
 

11

WRZ

2012

1166

razy

czytano

3043/4492

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.