Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

25 października 2012 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 24 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy  kadencji 2010 -2014  z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przedstawienie informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie  i Mieście Koziegłowy  za rok szkolny  2011/2012.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 98/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011  z dnia 29.12.2011 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Koziegłowach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców  Gminy miasta Koziegłowy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy  i Miasta Koziegłowy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność  Gminy i Miasta Koziegłowy położonej w Koziegłowach na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Koziegłowach.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  w uchwałach Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26.07.2012 nr: 129/XXII/2012 oraz  130/XXII/2012                                                                                
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr 134/XIII//2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia  20 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie sprawy dot. odpływu wody z rowu przy ul. Słonecznej w miejscowości Siedlec Duży  i nierzetelne udzielanie odpowiedzi.
14.Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych (zgodnie z art. 24 h ustawy  o samorządzie gminnym).
15.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
16.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
17.Interpelacje i zapytania radnych. 
18.Wolne wnioski.
19.Zakończenie obrad  24 Sesji.
 

16

PAŹ

2012

1115

razy

czytano

3084/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.