Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Aniołki i Anioły Bożonarodzeniowe konkurs

Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Aniołki i Anioły Bożonarodzeniowe”.

Celem konkursu jest:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, dorosłych,
- przybliżenie roli Anioła podczas Świąt Bożego Narodzenia,
- wpływ na zaangażowanie uczestników,
-wymiana doświadczeń plastycznych,
-wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych prac.

Regulamin konkursu:
1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy, w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria 1. Przedszkole
Kategoria 2. Uczniowie klas 1- 3 Szkoły Podstawowej
Kategoria 3. Uczniowie klas 4- 6 Szkoły Podstawowej
Kategoria 4. Uczniowie Gimnazjum
Kategoria 5. Uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej
Kategoria 6. Osoby dorosłe

2.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
3.Prace powinny być wykonane w formie przestrzennej.
4.Każda praca powinna posiadać metryczkę wg wzoru:
 - imię i nazwisko autora pracy,
- wiek, klasę i dane placówki, do której uczęszcza,
- telefon kontaktowy.
5.Prace, które nie będą spełniały wymogów regulaminu nie będą oceniane.
6.Jeżeli w danej kategorii wpłynie 3 lub mniej prac, kategoria nie będzie oceniana.
7.Prace należy składać w Biurze Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28 w terminie do 17 grudnia 2012r.
8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 20.12.2012 r. przez komisję konkursową.
Jury w każdej kategorii wyłoni najpiękniejsze prace biorąc pod uwagę oryginalność, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy. Decyzje Jury będą ostateczne a nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
9.O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki będzie można także odczytać na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.
10.Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2013 r. (o terminie powiadomimy telefonicznie).
11.Wystawę nagrodzonych prac będzie można zobaczyć w holu MGOPK w Koziegłowach
od 27.12.2012r.
 

08

LIS

2012

1236

razy

czytano

3065/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.