Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

25 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

    Porządek obrad 25 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
               w dniu 29 listopada  2012 r. godz.15.00


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Co nas obchodzi Walenty Roździeński ? – rozprawka rocznicowa .
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad  25 Sesji.

 

19

LIS

2012

1073

razy

czytano

2998/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.