Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykwalifikowani konkurencyjni OFERTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ

 Jeśli masz minimum 50 lat,
 Jeśli mieszkasz lub pracujesz na terenie województwa śląskiego,
 Jeśli masz wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
 Jeśli obawiasz się utraty pracy,
 Jeśli martwisz się, że Twoje kwalifikacje są zbyt niskie,
Dołącz do naszego projektu i zdobądź nowe, cenione na rynku pracy uprawnienia zawodowe!

CO OFERUJEMY:
Projekt "Wykwalifikowani – konkurencyjni " to szansa – być może niepowtarzalna - na bezpłatne zdobycie atrakcyjnych kwalifikacji, które są cenione na rynku pracy. Dodatkowo doradcy zawodowi wyznaczą każdemu uczestnikowi i każdej uczestniczce projektu indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, jaka zarysuje się przed nimi po ukończeniu następujących kursów:

Monter/ka instalacji budowlanych, w tym energooszczędnych
PROGRAM: metody i sposoby instalacji energooszczędnych i termomodernizacyjnych budynków, nowoczesna technologia robót ogólnobudowlanych i technologicznych w wykonywaniu/naprawianiu izolacji (wodochronnej, termicznej i akustycznej), izolacja obiektów i urządzeń przemysłowych, montaż i eksploatacja instalacji elektrycznej, cieplnej i gazowej.
Szkolenie kończy się 3 egzaminami zewnętrznymi, których pozytywne wyniki zapewniają uzyskanie 3 świadectw w zakresie uprawnień zawodowych eksploatacyjnych G1, G2, G3, ważnych przez 5 lat. Zajęcia – 56 h.

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
PROGRAM: podstawy prawne, ocena stanu ochrony cieplnej budynku, OŹE, metodyka obliczeń, wykonywanie szkoleniowych świadectw energetycznych, praktyczne wykorzystanie kamery termowizyjnej; dane obiektu, wybór rozwiązań obliczeniowych, definiowanie przegród, pomieszczeń, działania profesjonalnego programu komputerowego ArCADia Termo Pro, służącego do łatwego i wygodnego sporządzania świadectw energetycznych.
Szkolenie zakończy się egzaminem i w przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 03.02.2006 r. Zajęcia – 64 h.

Kosztorysant/ka budowlany
PROGRAM: obsługa programu komputerowego NormaPro, zdobycie wiedzy dotyczącej kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych od podstaw, przygotowanie i wykonanie kosztorysu (zajęcia teoretyczne i praktyczne).
Szkolenie zakończy się egzaminem, w przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem zaświadczeń nadających uprawnienia do zawodu Kosztorysanta, zgodnych z Rozporządzeniem z dn. 16.12.2004 r. (Dz.U.265 poz. 2644). Zajęcia – 80 h.


DLA KOGO:
Projekt obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w dowolnej formie (poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalnością gospodarczą) w małych i średnich przedsiębiorstwach (do 250 pracowników) z obszaru województwa śląskiego, którzy ukończyli 50 rok życia i mają co najwyżej średnie wykształcenie.

CO DODATKOWO:
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają:
1. materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
2. certyfikaty uprawniające do wykonywania nowego zawodu,
3. wyżywienie (poczęstunek i ciepły posiłek),
4. zwrot kosztów dojazdu.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku popołudniami, poza godzinami pracy lub w weekendy (max.8h).

O PROJEKCIE:
Projekt "Wykwalifikowani – konkurencyjni " jest realizowany przez firmę CONSULTOR
Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJE O NABORZE:
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 519-323-388/ 519-323-399/ 728-449-199 oraz w biurze projektu: Katowice ul. Moniuszki 7, V piętro. Zajrzyj również na stronę internetową naszego projektu http://konkurencyjni.consultor.pl


                                                           Serdecznie zapraszamy!!!
 

21

LIS

2012

1027

razy

czytano

2990/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.