Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jesień dla pracowników Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach to aktywny okres prac przygotowawczych do zimy w gminie. Podobnie jak w latach ubiegłych trwają prace porządkowe przy chodnikach i poboczach przy drodze wojewódzkiej, zabezpieczona została fontanna na rynku, przeprowadzono wycinkę drzew przy ul. Szpitalnej w Starej Hucie, wyremontowany został parking przy ZS w Lgocie Górnej rozłożone lodowisko. W Koziegłowach przy ul Słonecznej trwa budowa wodociągu a w ul. 3-go Maja, zostanie on przedłużony. W Rzeniszowie wyremontowano studnię przy ujęciu nr S1. Pracownicy przygotowali również trasę wyścigu przełajowego przy DK1, a niebawem rozpoczną remont Komisariatu w Koziegłowach.
W tym roku Zespół Usług Komunalnych zorganizował prace społecznie użyteczne dla 15 osób i roboty publiczne dla 8. W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie przy pomocy pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych wykonano wiele prac  m.in. zbieranie śmieci wzdłuż ciągów ulicznych, placów i chodników oraz  koszenie trawników i skarp rowów, pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja skwerów, żywopłotów wzdłuż ulic, pasów zieleni, nowych nasadzeń, cięcie pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka suszu, prace porządkowe pasów zieleni, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.
W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w tym roku usunięto 35 awarii na sieci wodociągowej, zamontowano i wyremontowano 8 hydrantów ppoż., wymieniono 220 szt. wodomierzy, wykonano 79 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 2 248 mb, przedłużono sieć wodociągową o dł. 320 mb, przebudowano sieć wodociągową i przyłącza w Gniazdowie – ul. Centralna i Szkolna. Wymieniono rurociąg stalowy o dł. 290 mb, na którym dochodziło do częstych awarii, na rurociąg z rur PCV w m. Stara Huta przy ul. Myszkowskiej. Na ujęcie w Pińczycach została zakupiona i zamontowana energooszczędna pompa głębinowa. Wykonano rozbudowę monitoringu ujęcia Pińczyce i przepompowni w dzielnicy Wylągi. Został zakupiony sprzęt i oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy.
W tym roku wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (4227 m2), wykonano oznakowanie ulic w dzielnicy Rosochacz, zamówione zostały tablice z nazwami ulic dla miasta Koziegłowy – montaż na początku grudnia br., wyremontowano nawierzchnię dróg tłuczniowych na ternie gminy, wyremontowano przystanki wzdłuż trasy DK1 oraz w miejscowości Lgota Górna i Nowa Kuźnica, zakupiono i zamontowano nowy przystanek przy ul. Warszawskiej w Koziegłowach, wykonano i wyremontowano przepusty drogowe, miedzy innymi w miejscowościach Lgota Górna, Koziegłówki, Pińczyce. W tym roku zakupiono przyczepę do ciągnika, piłę spalinową z wysięgnikiem do obcinania gałęzi oraz frezarkę do pni.
W ramach innych prac ZUK wykonywał malowanie sali gimnastycznej w Pińczycach, malowanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy, wymianę grzejników i zaworów termostatycznych w Urzędzie Gminy, wyremontowano budynki komunalne w m. Winowno i Pińczyce. Wykonano remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej w Koziegłowach. Trwa remont w budynku komunalnym w Mysłowie.
ZUK odpowiedzialny jest również za utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym. W przetargu na sezon zimowy 2012-2013 zostały wyłonione firmy: dla części nr I – PUH „DOMAX” (odpowiedzialni za utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach: Pińczyce, Zabijak, Stara Huta I i II, Osiek, Mysłów, Koclin i Pustkowie Lgockie), dla części nr II – ZBDWKiT Edward HUCZ (odpowiedzialni za utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach: Cynków, Krusin, Winowno, Markowice, Wojsławice i Rzeniszów).  W bieżącym sezonie zimowym część III i IV (pozostałe drogi gminne na terenie gminy i miasta Koziegłowy) we własnym zakresie będzie utrzymywał ZUK. Na sezon zimowy 2012-2013 zakupiono 125 ton piachu i 25 ton soli drogowej.
 

29

LIS

2012

1659

razy

czytano

2939/4448

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.