Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

27 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 27 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
w dniu 24 stycznia 2013 r. godz. 15.001. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Koziegłówkach zabudowanej stacją transformatorową.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad 27 Sesji.
Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta
Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk
 

16

STY

2013

1213

razy

czytano

2991/4533

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.