Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

IX Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej Koziegłówki Lgota Górna 2013

* Organizatorzy:

 Rada i Burmistrz Gminy i Miasta  Koziegłowy
Parafia p.w. św. Antoniego w Koziegłówkach
Zespół Szkół  w  Lgocie  Górnej
Przy współpracy:
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach

* Patronat honorowy
Poseł na sejm RP p. Jadwiga Wiśniewska
J.E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski

* Patronat medialny
Katolicki Tygodnik „ Niedziela”
Telewizja „TRWAM”

 www.przegladpasyjny.pl

I. Cele  przeglądu
  - kultywowanie  i  popularyzacja pieśni   pasyjnej i pokutnej
- ewangelizacja  przez  śpiew  pieśni i piosenek  wielkopostnych  i  pokutnych
- odkrywanie  istoty  wiary  katolickiej - Męki  Śmierci  i  Zmartwychwstania  Pańskiego

II. Regulamin:
Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę  konkursu. Dolna granica  wieku uczestnika wynosi 10 lat. W przeglądzie mogą  wziąć udział:
*Soliści,
*Zespoły wokalne
*Zespoły wokalno- instrumentalne
* Chóry dziecięco- młodzieżowe
* Chóry dorosłe

Zgłoszeniem na festiwal jest  wypełniona  karta  zgłoszenia przesłana do  dnia 09.03. 2013r. pocztą,  lub
e-mailem, która zawierać  będzie następujące informacje:
* informację o podmiocie wykonawczym
( solista, zespół, chór dorosły itp.)
* kategorię  wiekową
12 lat- Szkoła Podstawowa
13- 15 lat- Gimnazjum
16 lat-powyżej – Szkoła średnia
Chór młodzieżowy do 16 lat
Chór dorosły powyżej 16 lat
* informacje o wykonywanym repertuarze (tytuł utworu)
Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory – pieśni

III. Terminarz przeglądu:
14 marzec (czwartek) - przesłuchania konkursowe dla solistów zespołów wokalnych, wokalno - instrumentalnych
miejsce: Zespół Szkół w Lgocie Górnej
16 marzec (sobota) – przesłuchania konkursowe dla chórów
miejsce : Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach
(dla chórów organizatorzy  dopuszczają możliwość nadesłania do eliminacji konkursowych płyty CD z nagraniem prezentowanych w przeglądzie utworów, zdjęciem chóru i notatką autoprezentacji).
Przybliżona kolejność i godzina  przesłuchania podana zostanie na stronie internetowej przeglądu
23 marzec –sobota godz. 18.00 - Koncert Galowy
Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach

IV. Oceny  i  Nagrody
1.Jury  powołane  przez  organizatorów  oceniać  będzie:
- dobór  repertuaru
- poziom  wykonawczy
- interpretacje pieśni
- ogólny  wyraz  artystyczny
2. Skład jury będzie podany na stronie internetowej przeglądu
www.przegladpasyjny.pl  do dnia 1 marca 2013 r.
 WYKONAWCA BIORĄCY UDZIAŁ W PRZESŁUCHANIACH KONKURSOWYCH  ZGODNIE Z DECYZJĄ JURY DEKLARUJE SWĄ OBECNOŚĆ  W KONCERCIE  LAUREATÓW

V.  Uwagi końcowe
1.Organizatorzy zapewniają obsługę  akustyczną  i  nagłośnienie.
2.Koszty  dojazdu  pokrywają  uczestnicy
3.Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na  nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną  techniką zapisu i wykorzystania  zarejestrowanego  materiału.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 9 marca 2013r na adres:
Parafia p.w. św. Antoniego w Koziegłówkach
42- 350 Koziegłowy
 tel. kom. 502319915, 502319821,
e-mail: przeglad.pasyjny@gmail.com
 

24

STY

2013

1257

razy

czytano

3019/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.