Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Bezpłatne kursy język angielski i komputerowy. Skorzystaj z szansy.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych na terenach powiatów: myszkowskiego, zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, należących do jednej lub więcej z poniższych grup: osoby które ukończyły 50 rok życia, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców z powyżej wskazanych powiatów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na kursy zaprasza Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON. Rekrutacja jest prowadzona na miejscu w Referacie Promocji i Rozwoju UGiM Koziegłowy ul. Żarecka 28. W przypadku zebrania grupy na terenie naszej gminy zajęcia będą się odbywać w Koziegłowach. INFORMACJE  i ZAPISY : Referat Promocji i Rozwoju, UGiM Koziegłowy tel.  (34) 3141261.
Więcej informacji na stronie internetowej Projektu: www.norton.edu.pl, pod numerem telefonu 507026408 i 605905787
INFORMACJE o PROJEKCIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWY ZGODNY Z SYLABUSEM ECDL START
dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Uczestnik projektu bierze udział w dwóch szkoleniach :
- języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo,
- komputerowym - 96 godzin dydaktycznych, kurs zgodny z sylabusem ECDL Start, zajęcia w trybie weekendowym, dwa razy w miesiącu po 6 godzin

CZAS REALIZACJI KURSÓW
marzec 2013 do stycznia 2014 roku

ZASADY REKRUTACJI
Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach, zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.), na terenach powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, należących do jednej lub więcej z poniższych grup: osoby które ukończyły 50 rok życia, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców z powyżej wskazanych powiatów
Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie, sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi, z wykształceniem poniżej średniego, deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c. W kursie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą !!!
LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW
Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)
Zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących
Dokumenty oraz regulamin dostępne poniżej do pobrania.

W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo: Test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego i obsługi komputera.
 
WSPARCIE DODATKOWE
Dla 68 uczestników kursu językowego i 68 uczestników kursu komputerowego przewidziany jest zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 PLN za godzinę szkolenia. Szczegóły w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa (dokument dostepny poniżej)

Zapraszamy na bezpłatne kursy Języka angielskiego i komputerowy zgodnie z sylabusem ECDL Start więcej informacji

 

05

LUT

2013

1566

razy

czytano

2889/4449

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.