Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

                         

 

Projekt
 współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet  VII   Poddziałanie 7.1.1  PO KL  pt: „Mogę więcej” realizowany przez
Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym  i zawodowym osób bezrobotnych  z terenu  Gminy Koziegłowy. Założeniem projektu jest:

- ułatwienie dostępu  osobom  korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, do form aktywnej integracji;
- zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych;
- zwiększenie motywacji do działania;
- zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji;
- zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
- zdobycie wiedzy z zakresu BHP
- podniesienie kwalifikacji zawodowych


Cele projektu są zgodne  z zapisami Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki w którym przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS.

30

LIP

2008

950

razy

czytano

4385/4400

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.