Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 28 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 W dn. 28 lutego 2013r. godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 28 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2010 - 2014 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/XXVI/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok Nr 172/XXVI/2012 z dnia 28.12.2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50 +”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach z przeznaczeniem na prace budowlane przy elewacji kościoła pw św. Marii Magdaleny w Koziegłowach wpisanego do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok.
14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
15. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad 28 Sesji.

 

19

LUT

2013

1202

razy

czytano

2880/4449

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.