Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dwudniowe seminaria w ramach projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie serdecznie zaprasza na dwudniowe seminaria w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” realizowanego w ramach programu PO KL. Celem projektu jest promocja współpracy pomiędzy trzema sektorami (biznes, samorząd i organizacje pozarządowe) jako narzędzia wspierającego rozwój społecznej odpowiedzialności.
Seminaria skierowane są głównie do przedstawicieli biznesu/pracodawców i pracowników firm, przedstawicielstw pracowników/związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, przedstawicieli lokalnych społeczności z województwa śląskiego.
Seminaria poświęcone będą współpracy przedstawicieli sektora biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności w województwie śląskim.
Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie wprowadzeniu i poszerzeniu wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility), drugi – współpracy międzysektorowej i budowaniu partnerstw.
Seminaria dla podregionu częstochowskiego odbędą się w dniach: 24 kwietnia 2013 roku – środa, 25 kwietnia 2013 roku – czwartek. Miejsce seminarium: ParkHotel Vienna ****, ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko Biała. Udział w seminarium jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, jeden nocleg oraz zwrot kosztów przejazdu zgodnie z regulaminem zwrotu kosztów.Pytania oraz formularze zgłoszeniowe prosimy kierować do Pani Katarzyny Maciejskiej faxem lub drogą mailową najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2013 roku, do godz. 10:00.Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach katarzyna.maciejska@ir.katowice.pl
tel.: 32 259 62 61; fax: 32 258 87 38 www.csr.slask.pl W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem projektu.

22

MAR

2013

1724

razy

czytano