Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

17 kwietnia 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie odbyła się uroczysta Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Wzięli w niej udział również laureaci i ich opiekunowie ze szkół mieszczących się na terenie Miasta i Gminy Koziegłowy. W powiecie myszkowskim tytuł laureata udało się uzyskać 12 uczniom, w tym 4 to przedstawiciele naszych placówek oświatowych. Ogromnym sukcesem jest fakt, że właśnie z gminy Koziegłowy pochodzi najmłodszy wśród uczniów województwa śląskiego laureat, który uzyskał ten zaszczytny tytuł z fizyki – Łukasz Dróżdż, uczeń I klasy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Koziegłowach.  

 
LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z GMINY KOZIEGŁOWY
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
Język polski z elementami historii:
Paulina Kluszczyk, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym (opiekunowie: Małgorzata Knapik- język polski, Monika Góra- historia);
GIMNAZJA
Matematyka:
Rafał Wolański,
Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Koziegłowach
(opiekun Anna Wiśniewska).
Fizyka:
Łukasz Dróżdż, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Koziegłowach (opiekun Wiesław Popczyk).
Chemia:
Dawid Bereza, Gimnazjum w Zespole Szkół w Lgocie Górnej (opiekun Małgorzata Woszczyk).
Dyplomy laureatom wręczali Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz wicekurator Tadeusz Żesławski. Galę prowadziła m.in. dyrektor Delegatury Anna Gamalczyk. Kurator Stanisław Faber, gratulując osiągnięć, przytoczył myśl Leonarda da Vinci o tym, że Pan daje nam swoje najlepsze dzieła, za cenę trudu. I rzeczywiście, konkursy przedmiotowe, które  przebiegają w III etapach, oprócz talentu wymagają ciężkiej, systematycznej pracy i zaangażowania zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Nieocenione jest także wsparcie rodziców. 
Laureaci konkursów przedmiotowych mają specjalne uprawnienia. Otrzymują ocenę celującą z określonych zajęć edukacyjnych, są zwolnieni ze sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nich najwyższego wyniku, przysługują im również preferencje rekrutacyjne, czyli przywilej kontynuowania nauki w wybranej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia zawartych w statucie placówki.
Uroczystość w Częstochowie była też okazją do podziękowania członkom komisji konkursowych czuwającym nad prawidłowym przebiegiem zmagań, wśród których również byli przedstawiciele gminy Koziegłowy.
Wszystkim Laureatom oraz ich Rodzicom i Nauczycielom, a także Dyrektorom szkół
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Konkursy cieszą się dużą popularnością ze względu na uprawnienia, jakie dają laureatom. Otrzymują oni ocenę celującą z określonych zajęć edukacyjnych, są zwolnieni ze sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nich najwyższego wyniku, przysługują im również preferencje rekrutacyjne, czyli przywilej kontynuowania nauki w wybranej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia zawartych w statucie placówki.
Uroczystość w Częstochowie była też okazją do podziękowania członkom komisji konkursowych czuwającym nad prawidłowym przebiegiem zmagań, wśród których byli także przedstawiciele powiatu myszkowskiego.
LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z POWIATU MYSZKOWSKIEGO
Język polski z elementami historii:
Paulina Kluszczyk, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym (Małgorzata Knapik, Monika Góra);
Maria Buła, Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie (Ewa Makieła, Irena Nawrocka);
Aleksandra Faryś
, Szkołą Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie (Grażyna Woś, Tomasz Szymankiewicz).
Laureaci konkursów przedmiotowych - gimnazja
Podwójni laureaci w gimnazjach
Kamil Jastrząbek, Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie (Elżbieta Pierzchała - język polski, Irena Nawrocka - historia).
Matematyka:
Rafał Wolański,
Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Koziegłowach
(Anna Wiśniewska);
Karina Pompa, Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana w Zespole Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie (Małgorzata Faryś);
Magdalena Budek, Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana w Zespole Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie (Małgorzata Faryś).
Język polski:
Aleksandra Kuwak, Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie (Dorota Hyla);
Agnieszka Puchała, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach (Katarzyna Czyż).
Fizyka:

Łukasz Dróżdż, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Koziegłowach (Wiesław Popczyk).
Chemia:

Dawid Bereza, Gimnazjum w Zespole Szkół w Lgocie Górnej (Małgorzata Woszczyk).
 
 

06

MAJ

2013

2164

razy

czytano

2913/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.