Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

16 września 2008 roku o godzinie 15:00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  odbędzie się 24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy i Miasta Koziegłowy” Pani Benignie Bulanda.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na likwidację szkód spowodowanych przez trąbę powietrzną.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu myszkowskiego na zakup tomografu komputerowego dla szpitala powiatowego SP ZOZ w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez  Gminę i Miasto Koziegłowy umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa (modernizacja) boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pińczycach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie „Planu gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Siewierz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Koziegłowy do Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania uczniów na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.
16. Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cynków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koziegłówki.
18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
19. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad 24 Sesji.

12

WRZ

2008

1564

razy

czytano

4433/4449

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

<