Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

35 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

31 października  2013 r. o godz. 15:00w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 35 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy kadencji 2010 -2014  z następującym porządkiem obrad:

 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy .
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 133/XXVII/94 Rady GiM Koziegłowy  z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Postęp.
9.Przedstawienie informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny 2012/2013.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Koziegłowy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
12.Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych ( zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym).
13.Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15.Interpelacje i zapytania radnych. 
16.Wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad 35 Sesji.
 

22

PAŹ

2013

2301

razy

czytano

2842/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.