Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W środę, 6 listopada, odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanej drogi z Koziegłówek do Osieka oraz wyremontowanego mostu w Nowej Kuźnicy. Obie te inwestycje miały strategiczne znaczenie dla całego Powiatu, ze względu na wysoki poziom użytkowania wyremontowanych odcinków. Na uroczystym otwarciu zjawili się znakomici goście, których przywitał Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, podkreślając wagę wykonanych inwestycji oraz znakomitą współpracę między Powiatem Myszkowskim a Województwem Śląskim i Gminą Koziegłowy.
W przecięciu wstęgi uczestniczyli: Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota-Kaim Hagar, Członek Zarządu Powiatu Jarosław Kumor, Radny Powiatu Krzysztof Gajdziak, Sołtys Nowej Kuźnicy Danuta Biała, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Józef Pabian:, wykonawcy - Stefan Cieślewicz z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych, Adam Trzepizur z Zakładu Budowlano-Drogowego. Nowo wyremontowana droga została poświęcona przez Ks. Proboszcza Kazimierza Świerdzę z parafii w Koziegłówkach.
Wicewojewoda Andrzej Pilot podziękował inwestorom – Powiatowi Myszkowskiemu, Gminie Koziegłowy oraz wykonawcom – za szybkie i rzetelne wykonanie inwestycji. W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Kleszczewski, który podkreślił, iż w trudnych sytuacjach samorządy Powiatu Myszkowskiego potrafią sobie bardzo dobrze radzić. W imieniu mieszkańców za inwestycję podziękowała Radna Dorota Kaim-Hagar oraz Sołtys Danuta Biała.
Droga powiatowa nr 3801 na odcinku Koziegłówki-Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3803 została zniszczona w wyniku powodzi z 2010 r. W związku z tym Powiat Myszkowski pozyskał środki finansowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które zostały przeznaczone na odbudowę tejże drogi.
Z budżetu państwa pozyskano 2.041,355 zł. Dzięki tej pomocy drogę udało się w całości odbudować. Gmina Koziegłowy przeznaczyła na ten cel 99.957 zł, natomiast ze środków Powiatu wyasygnowano 19.728 zł. Zadanie zostało zrealizowane w okresie 6 czerwca – 15 października, a wartość zadania ogółem wyniosła 2.161.040 zł.. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z siedzibą w Żarkach.
Zakres prac obejmował frezowanie nawierzchni, likwidację przełomów, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, odmulenie i pogłębienie rowów, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm.
Tego samego dnia odbyło się otwarcie naprawionego mostu w Nowej Kuźnicy na drodze powiatowej nr 3800-S. Wcześniejszy most tymczasowy o długości 8,1 m oraz szerokości 4,1 m został zniszczony podczas niezmiernie intensywnych opadów deszczu w dniach 10-11 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Myszkowskiego i Powiatowy Zarząd Dróg podjęli natychmiastowe działania zmierzające do naprawy uszkodzeń. Powiat Myszkowski pozyskał na remont mostu 115.213,00 zł z budżetu państwa (80% kosztów inwestycji). Pozostałą kwotę przeznaczył w postaci środków własnych – 28.804,18 zł oraz środków dodatkowych własnych – na zakup dźwigarów stalowych – 10.000,00 zł. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 144.017,18 zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano-Drogowy z Kroczyc.
Prace remontowe obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych istniejącego mostu drewnianego wraz z rozebraniem konstrukcji podbudowy i nawierzchni, a także wykonanie robót remontowo-budowlanych – wykonanie nowych przyczółków, wymianę elementów drewnianych, nawierzchni mostu, montaż barieroporęczy. Przyjęta technologia zapewniła całkowite odtworzenie uszkodzonych elementów w obrębie mostu, dzięki czemu zachowana została jego nośność oraz ciągłość odcinka drogi. http://www.powiatmyszkowski.pl/

14

LIS

2013

2489

razy

czytano

2793/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.