Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

38 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

30 stycznia 2014 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 38 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy  kadencji 2010 -2014  z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Duda na działania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Samockiej z dnia 16 grudnia 2013 r. na działania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej  w Lgocie Górnej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia  Gimnazjum w Lgocie Górnej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy i Miasta Koziegłowy”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznawania pomocy w formie dożywiania.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej polegające na udzieleniu pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
13.Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
15.Interpelacje i zapytania radnych. 
16.Wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad  38 Sesji.

        

 

 

21

STY

2014

3171

razy

czytano

2834/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności