Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nowoczesny obiekt sportowy otwarty !!

 Takiego obiektu przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej można pozazdrościć !
Nowoczesny obiekt sportowy otwarty-4 wrzesień 2006 r.
Nowy kompleks sportowy przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej, to najbardziej nowoczesny  obiekt tego typu w całej gminie, a nawet powiecie. Szkoła posiadała boisko o nawierzchniach gruntowych bardzo mocno wyeksploatowanych, a urządzenia sportowe były zniszczone. Wizerunek terenu wokół szkoły zmienił się nie do poznania. Jest tam teraz:
 - boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, tenis) wzdłuż którego ulokowano  ławki.
- boisko do piłki siatkowej i kometki również z ławkami
- 60-cio metrowa, 4 torowa bieżnia
Boiska sportowe i bieżnia  zbudowane są  z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.
- tor przeszkód z elementami sprawnościowymi
- plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem
- kącik wypoczynkowy wśród drzew i krzewów ozdobnych
- schody terenowe z pochylnią dla niepełnosprawnych
- plac utwardzony ze stojakami na rowery
- chodniki z kostki brukowej
 Modernizacja tego obiektu trwała 11 miesięcy. Wykonawcą  inwestycji było konsorcjum firm MONOBET STSTEM z Tych oraz GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej. Koszt wykonania to ponad 760 tys. zł . Tak nowoczesny obiekt sportowy powstał dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana Jana Greli Wicemarszałka Województwa Śląskiego odpowiedzialnego za rozwój sportu oraz pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, który przyznał gminie Koziegłowy dofinansowanie na ten cel w wysokości 220 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego. W poniedziałek, na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego, uczniowie Zespołu Szkół w Lgocie Górnej, stali się oficjalnie użytkownikami tego obiektu. Odbyło się to w towarzystwie licznie przybyłych gości: Poseł na Sejm RP  Jadwigi Wiśniewskiej, Wicewojewody Śląskiego  Artura Warzochy, Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Leokadii Mizerskiej, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicji Janowskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu, Zbigniewa Bernackiego, Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Zofii Jakubczyk, Burmistrzów Jacka Ślęczki i Stanisława Błońskiego, wszystkich Radnych z Gminy Koziegłowy, Księdza Proboszcza Jana Berdysa, przedstawicieli Urzędu GiM Koziegłowy, sołtysów okolicznych wsi,OSP z Lgoty Górnej, Przewodniczących Rady Rodziców, Dyrektorów szkol z Gminy, przedstawicieli Firmy Monobet, oraz rodziców. Dyrektor ZS w Lgocie Górnej, Bożena Witos, w swym przemówieniu, wspominała o  trudnościach jakie musiała pokonać szkoła, aby funkcjonować jako nowoczesna dbająca o wysoką jakość placówka. „Wszystko to dzięki inicjatywie gminnych władz samorządowych: Pana Burmistrza, Pani Przewodniczącej, Całej Rady Gminy. Chylimy przed Wami czoła, bowiem stworzyliście możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu naszym uczniom, społeczności lokalnej, a także mieszkańcom całej gminy. Mając dodatkowy obiekt sportowy będziemy mogli poprawić warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego, integrować społeczeństwo organizując prawdziwe imprezy sportowe pisane przez duże S, promować zdrowy tryb życia, krzewić kulturę fizyczną, a tym samym kształtować u naszych wychowanków postawy społeczno- moralne, uczyć sportowych zachowań w życiu codziennym”. Burmistrz, Jacek Ślęczka podziękował Radzie Gminy za inicjatywę i pomoc w realizacji tego projektu, pracownikom Gminy, oraz wszystkim osobom zaangażowanym. Wyraził przekonanie, że oświata jest wspólnym wyznacznikiem, a budujemy wszystko dla przyszłości. Burmistrz podkreślił motto tej uroczystości  „Wiedza i tylko wiedza jest drogowskazem życia”. Po krótkich wystąpieniach gości, uroczyście boisko poświęcił Proboszcz tutejszej parafii i wstęga została przecięta. W części artystycznej wystąpili również przedstawiciele  Klubu Sportowego SATURN z Lgoty Górnej.

Władze gminy Koziegłowy, grono pedagogiczne oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół z siedzibą w Lgocie Górnej pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Śląskiego na czele z Panem Michałem Czarskim Marszałkiem Województwa Śląskiego za uzyskane dofinansowania na modernizację boisk sportowych przy szkole w Lgocie Górnej.

 

05

WRZ

2006

3329

razy

czytano

4321/4492

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.