Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

DOTYCZY ROLNIKÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI DOTYCZĄCE - KLĘSKI SUSZY

OGŁOSZENIE
Z dniem 1 września 2006r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.08.2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Przyjęty program pomocy przewiduje wsparcie rodzin a także osób prowadzących samotnie gospodarstwo poprzez udzielenie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 500zł. w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów użytków rolnych albo w wysokości 1000 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 hektarów użytków rolnych. Dodatkowo kwota pomocy zostanie zwiększona o ekwiwalent 1 tony pszenicy – czyli 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub koniowate, zarejestrowane w rejestrze zwierząt /posiadające tzw. Paszporty/, jeżeli szkody w użytkach zielonych wynoszą powyżej 30 %. Pomoc będzie przysługiwała rodzinom, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników /potwierdzenie opłacania składki KRUS/. Rolnicy spełniający kryteria mogą zgłaszać się po wnioski do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach – siedziba GiM pokój nr.3 Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 15 października 2006 roku. Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka.

11

WRZ

2006

2835

razy

czytano

4318/4490

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.