Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

X Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej Koziegłówki 2014

Organizatorzy:
Rada i Burmistrz Gminy i Miasta  Koziegłowy
Parafia p.w. św. Antoniego w Koziegłówkach
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

 Przy współpracy:
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

 Patronat honorowy
J.E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski
Poseł na sejm RP p. Jadwiga Wiśniewska

Patronat medialny
Katolicki Tygodnik „ Niedziela”

 www.przegladpasyjny.pl

 I. Cele  przeglądu
- kultywowanie  i  popularyzacja pieśni   pasyjnej i pokutnej
- ewangelizacja  przez  śpiew  pieśni i piosenek  wielkopostnych  i  pokutnych
- odkrywanie  istoty  wiary  katolickiej - Męki  Śmierci  i     Zmartwychwstania  Pańskiego

II. Regulamin:
Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę  konkursu. Dolna granica  wieku uczestnika wynosi 10 lat. W przeglądzie mogą  wziąć udział:

*Soliści,
*Zespoły wokalne
*Zespoły wokalno- instrumentalne
* Chóry dziecięco- młodzieżowe
* Chóry dorosłe

Zgłoszeniem na festiwal jest  wypełniona  karta  zgłoszenia przesłana do  dnia 28.03.2014r. pocztą,  lub e-mailem, która zawierać  będzie następujące informacje:

* informację o podmiocie wykonawczym
(solista, zespół, chór dorosły itp.)

* kategorię  wiekową
 12 lat- Szkoła Podstawowa
 13- 15 lat- Gimnazjum
 16 lat-powyżej – Szkoła średnia
Chór młodzieżowy do 16 lat
Chór dorosły powyżej 16 lat
* informacje o wykonywanym repertuarze (tytuł utworu)
Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory – pieśni

III. Terminarz przeglądu:
04 kwiecień (piątek) - przesłuchania konkursowe dla solistów zespołów wokalnych, wokalno – instrumentalnych miejsce:
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
05 kwiecień (sobota) – przesłuchania konkursowe dla chórów
miejsce : Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach
(dla chórów organizatorzy  dopuszczają możliwość nadesłania do eliminacji konkursowych płyty CD z nagraniem prezentowanych  w przeglądzie utworów,  zdjęciem chóru i notatką autoprezentacji).
Przybliżona kolejność i godzina  przesłuchania podana zostanie na stronie internetowej przeglądu
12 kwiecień – sobota godz. 18.00 - Koncert Galowy
Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach

IV. Oceny  i  Nagrody
1.Jury  powołane  przez  organizatorów  oceniać  będzie:
dobór  repertuaru
poziom  wykonawczy
interpretacje pieśni
ogólny  wyraz  artystyczny
2. Skład jury będzie podany na stronie internetowej przeglądu
www.przegladpasyjny.pl  do dnia 15 marca 2014 r.

 WYKONAWCA BIORĄCY UDZIAŁ W PRZESŁUCHANIACH KONKURSOWYCH  ZGODNIE Z DECYZJĄ JURY DEKLARUJE SWĄ OBECNOŚĆ  W KONCERCIE  LAUREATÓW

 V.  Uwagi końcowe

 1.Organizatorzy zapewniają obsługę  akustyczną  i  nagłośnienie.
 2.Koszty  dojazdu  pokrywają  uczestnicy
 3.Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na  nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną  techniką zapisu i wykorzystania  zarejestrowanego  materiału.
 Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 marca 2014r na adres:
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
ul. Lipowa 6
42-350 Koziegłowy
fax  34  314  13 07
lub:
e-mail: przeglad.pasyjny@gmail.com
tel. kom. 502 319 915, 502 319 821
www.przegladpasyjny.pl

Informacja nadesłana przez organizatora.

 

 

 

25

LUT

2014

3421

razy

czytano