Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

26 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 30 października 2008r. o godz. 15.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 26 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych (zgodnie z art. 24 h ustawy  o samorządzie gminnym).
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2008 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu systemowego pn „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 233/XXIV/08 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 16.09.2008r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 234/XXIV/08 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 16.09.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011”.
9.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad 26 Sesji

23

PAŹ

2008

1609

razy

czytano

4532/4549

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.