Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

42 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

29 maja 2014 r. o godz.: 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 42 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2010 -2014 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 267/XL/2014 Rady GiM Koziegłowy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GiM Koziegłowy na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koziegłowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Gniazdów –Mzyki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Koziegłowach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz pokryciu straty bilansowej.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania ,
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium ,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium ,
5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2013 rok.
13. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad 42 Sesji

 

13

MAJ

2014

1991

razy

czytano

2707/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.