Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

45 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

25 września 2014 r. o godz. 15.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 45 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2010-2014 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
4. Rozpatrzenie skargi Pani Anny Duda na działania Burmistrza GiM Koziegłowy
5. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. Uchwały nr 126/XV/07 z dnia 27.12.2007 r. Rady GiM Koziegłowy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Nadwarcie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 208/XX/08 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30.05.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM Koziegłowy zatwierdzonego uchwałą Nr 101/XII/08 Rady GiM Koziegłowy z dnia 25.10.2001 r. (Mysłów)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/XXIII/2012 Rady GiM Koziegłowy z dnia 20.09.2012 r. w sprawie podziału GiM Koziegłowy na okręgi wyborcze oraz ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/XXIII/2012 Rady GiM Koziegłowy z dnia 20.09.2012 r. w sprawie podziału GiM Koziegłowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju wodociągów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 163/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 164/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.12.2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/XXXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.11.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 166/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gniazdów)
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gniazdów-Mzyki)
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (Koziegłowy)
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (Siedlec Duży)
20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za pierwsze półrocze 2014 r.
21. Raport o realizacji gminnego programu zdrowia psychicznego za 2013 rok
22. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym
23.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
24. Interpelacje i zapytania radnych
25. Wolne wnioski
26. Zakończenie obrad 45 Sesji.

16

WRZ

2014

2576

razy

czytano

2760/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.