Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Zabawa rowerowa przy wyścigu
Międzynarodowym Puchar „WOMIR-SPA” Sp.zo.o. I seria PP  
w kolarstwie przełajowym

CEL:
-popularyzacja kolarstwa przełajowego w środowisku wiejskim województwa śląskiego
-zachęcanie młodzieży do czynnego uprawiania tej dyscypliny sportuORGANIZATOR:
-MGLKS „Błękitni” Koziegłowy
-Fabryka WOMIR – SPA w Rzeniszowie
-Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
TERMIN I MIEJSCE:
-zabawa odbędzie się w dniu 11.10.2014 (sobota) w Rzeniszowie na trasie wyznaczonej przez organizatora.
-Biuro wyścigu –  Biurowiec Fabryki WOMIR-SPA                         
UCZESTNICWO:
-prawo startu mają dzieci chłopcy/dziewczęta posiadający zgodę rodziców lub opiekuna prawnego
-Zgłoszenia dokonać należy na adres organizatora lub w dniu zawodów w biurze wyścigu . Adres do korespondencji: Andrzej.chmurzewski1@wp.pl , MG LKS „BŁEKITNI” 42-350 Koziegłowy ul. Żarecka 28 tel 34/3141268 lub 606792754

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
Zabawa rowerowa dla dzieci – 2 okrążenie trasy wyścigu. rocznik 2003/2004 . Rocznik 2005 i  młodsi  1 okr.
ZASADY FINASOWANIA
-koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator
-koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące/zainteresowani
NAGRODY
-organizator przewiduje po 3 nagrody rzeczowe .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-każdy uczestnik wyścigu startuje  na własną odpowiedzialność
-organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów
-wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
-organizator zapewnia opiekę medyczną
-skład komisji sędziowskiej wyznaczy organizator wspólnie z Komisją Przełajowa przy PZKol
-w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje organizator w porozumieniu z sędziom głównym.
-Organizator zapewnia gorący posiłek dla wszystkich uczestników

PROGRAM MINUTOWY
11.10.2014 r.

9:00-10:15 – weryfikacja zawodników/uczestników/dzieci w biurze wyścigu
10:15 –  odprawa techniczna dla VIPÓW  i opiekunów dzieci
10:30 – start do zabawy rowerowej dzieci.
11:35 – dekoracja zwycięzców w zabawie rowerowej
13:00 – start wyścigu VIPÓW
14:45 -- start kat Elita, P - 23
16:00 – uroczyste zakończenie wyścigu, wręczenie nagród, medali i dyplomów.
Odpowiedzialny za organizację wyścigu Andrzej Chmurzewski

30

WRZ

2014

1938

razy

czytano

2752/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności