Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

36 sesja – Posumowanie Kadencji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
24 października odbyła się ostatnia Sesja w kadencji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 2002-2006. Na wstępie Pani Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska złożyła na ręce Dyrektor Zespołu Szkół w Lgocie Górnej Bożenie Witos oraz Annie Polak ,,Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości''. Gratulacje panie otrzymały również od Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Zofii Jakubczyk oraz Burmistrza Jacka Ślęczki. Następnie porządkiem obrad przyjęto uchwały: w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2006 rok, przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2006 – 2013, przedstawiono informację w sprawie oświadczeń majątkowych. Jako podsumowanie swojej kadencji w prezentacji multimedialnej - Burmistrz Jacek Ślęczka przedstawił informację o realizacji zadań: budżet, inwestycje oraz dotacje. Przewodnicząca Rady Zofia Jakubczyk złożyła natomiast informację o realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, podjętych od początku kadencji 2002 – 2006. Rada  Gminy i Miasta Koziegłowy w bieżącej kadencji podjęła 332 uchwały, oraz uchwały podjęte na sesji bieżącej w tym: w 2002 roku – 55, w tym 52 uchwały podjęte jednogłośnie, w 2003 – 56, w tym 51 chwał podjętych jednogłośnie, w 2004 – 87, w tym 77 chwał podjętych jednogłośnie, w 2005 roku – 76, w tym 62 chwały podjęte jednogłośnie oraz w 2006 roku do sesji bieżącej – 58, w tym 48 chwał podjętych jednogłośnie. Składając podziękowania Radnym, Burmistrzom, Sołtysom oraz pracownikom Urzędu, podkreśliła, że praca w tej kadencji przebiegała w atmosferze dobrych relacji i kompromisu- ,,Każdy z nas miał szacunek do siebie i szacunek do swoich odmiennych zdań. Spieraliśmy się nie ze sobą, ale w sprawie. Dzięki tej zgodzie, w poczuciu obowiązku podjęto wiele dobrych i ważnych decyzji'' – powiedziała Przewodnicząca. Burmistrz również złożył podziękowania dla Rady Gminy - ,,Dzięki tej współpracy stworzyliśmy wspólnie nową jakość sprawowania władzy opartej o zasady jawności w gospodarowaniu mieniem i finansami gminy''. Podkreślił, że ważnym dla niego osiągnięciem jest dobra współpraca z sołtysami, pracownikami Urzędu, organizacjami pozarządowymi, szkołami, kościołem, a także z Urzędami Gmin ościennych, z Zarządem Województwa Śląskiego oraz wieloma innymi instytucjami oraz mieszkańcami naszej małej ojczyzny, których potrzeby stawiane były na pierwszym miejscu. Miłym gestem i upominkiem było również przybycie Drużyny Harcerskiej im. ,,Światowida'' z Koziegłówek z podziękowaniami za udzielanie wsparcia przez Radę Gminy i Burmistrzów. Na sesji obecny był również członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras, który swym krótkim wystąpieniem podkreślił bardzo dobrą współpracę miedzy Urzędem Wojewódzkim a Gminą Koziegłowy, nadmienił o dobrze przygotowanych dokumentach dotyczących dotacji, przez pracowników Urzędu. Wspomniał również, że nie wszystkie gminy potrafią z taką konsekwencją pozyskiwać dotacje. Wszyscy Radni oraz Sekretarz - Krzysztof Bąk, Skarbnik Gminy – Jadwiga Matyja, Inspektor ds. Obsługi Rady - Urszula Dyja, Dyrektorzy Szkół, Honorowi Mieszkańcy Koziegłów – pani dr Józefa Wiśniewska, pan Tadeusz Puszczewicz - otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za współpracę. Głos zabrali również dr Józefa Wiśniewska, Radny - Jan Figarski, Stanisław Bajan oraz Radny Leonard Jagoda, który podkreślił jak ważną rolę w pracy Radnych odegrało społeczeństwo, środowisko lokalne, które było inspiracją dla podejmowania działań i decyzji przez Radę. 36 Sesję zakończono pamiątkowym zdjęciem.

26

PAŹ

2006

4438

razy

czytano

4365/4549

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.