Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Gmina Koziegłowy od maja 2014 roku uczestniczy w projekcie unijnym skierowanym do pracowników samorządowych oraz organu stanowiącego samorządu (Rady Miasta i Gminy): „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” realizowanym przezOśrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie ze SP. z o.o „VULCAN” z Wrocławia. W ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego samorządowcy mogą korzystać z bezpłatnych: konsultacji, porad ekspertów, kursów e-learningowych doskonalących umiejętności zarządcze, konferencji tematycznych związanych z wdrażanymi zmianami w oświacie oraz szkoleń dla decydentów i pracowników operacyjnych. Nasza Gmina uczestniczy w I i II etapie Projektu obejmującego: „Organizację i planowanie zarządzania strategicznego lokalną oświatą” oraz w zagadnieniach tematycznych poświęconych: „Planowaniu wydatków w oświacie w aspekcie przygotowywania się do wdrażania budżetu zadaniowego w oświacie gminnej”.
Ponadto w ramach projektu organizowane są konferencje i szkolenia tematyczne.
W trakcie szkolenia w dniach: 02-04 lutego 2015 roku w Zakopanem w ramach II etapu Projektu w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 roku (która nałożyła na organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego obowiązek ustalenia lokalnych kryteriów w zakresie przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) przedstawiciele samorządu wraz z radnymi i organem wykonawczym uczestniczyli w szkoleniu tematycznym- warsztatowym: „Zadania   JST w związku z reformą wychowania przedszkolnego” .
Gmina i Miasto Koziegłowy rozpoczęła działania przewidziane  procedurą dla aktów prawa miejscowego w zakresie istotnych spraw dotyczących zasięgania opinii w formie konsultacji społecznych. Dokument ma rangę uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
Jednym z celów zajęć warsztatowych było wypracowanie lokalnych kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Koziegłowy, które zostaną poddane społecznym konsultacjom, co jest obowiązkiem organu prowadzącego.
Do współpracy włączyli się przedstawiciele wszystkich jednostek i wydziałów urzędu realizujących zadania na rzecz lokalnej oświaty:  Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, radni Gminy, pracownicy  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej oraz pracownicy innych jednostek Urzędu współdziałających finansowo i merytorycznie z oświatą gminną.
Aspekty formalno-prawne dotyczące sposobu przeprowadzenia rekrutacji w nowym porządku prawnym, będą szczegółowo wyjaśnione w przygotowywanym biuletynie.
W najbliższym czasie wypracowane dokumenty zostaną udostępnione w formie dokumentu elektronicznego i wydruku. Udostępniony zostanie także formularz zmian na którym każdy mieszkaniec gminy będzie mógł wnieść swoje uwagi do projektu. W dniach 16 i 17 lutego planowane są spotkanie dotyczące ostatecznego uzgodnienia projektu uchwały, która będzie podejmowana na najbliższej sesji.

05

LUT

2015

2461

razy

czytano

2685/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.