Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

INSTALACJE SOLARNE NABÓR WNIOSKÓW od 01 LIPCA do 30 WRZEŚNIA 2015r.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 01 lipca do 30 września br. w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Wypełnione dokumenty należy składać na biurze podawczym UGiM Koziegłowy. Montaż instalacji solarnych u mieszkańców odbędzie się tylko w przypadku pozyskania dofinansowania unijnego. 
 
Informacje ogólne:
- dofinansowanie: max. do 85% kosztów kwalifikowanych 
- planowana realizacja po ogłoszeniu konkursu przez IZ RPO WSL i podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Gminę i Miasto Koziegłowy.
 
Złożyć wniosek o dofinansowanie może:
- osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców,
- osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Koziegłowy i przedstawi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej- dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem i pozostałą dokumentacją,
- w przypadku współwłasności budynku osoba składająca wniosek musi mieć zgody pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania- dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem i pozostałą dokumentacją.
 
Kryteria naboru:
- złożenie wniosku w terminie od 01 lipca do 30 września 2015r. w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (pon. 7.30-15.30, wt. 8.00-16.00, śr-piąt 7.30-15.30)
- pozytywna ocena formalna wniosku: sprawdzana będzie prawdziwość zawartych danych we wniosku- przede wszystkim brak zaległości: w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących budynek; w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym; wobec Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach
- złożenie kompletnie wypełnionej i podpisanej dokumentacji (deklaracja uczestnictwa, ankieta, umowa przedwstępna) 
 
O zakwalifikowaniu się na Listę Rankingową zadecydują 3 obligatoryjne warunki: termin złożenia dokumentacji; złożenie kompletu wypełnionej oraz podpisanej dokumentacji; brak zadłużenia wobec Gminy.  
 
Ilość instalacji w ramach naboru do projektu uzależniona będzie od ilości pozyskanych środków. Osoby, które nie znajdą się na Liście Rankingowej umieszczone zostaną na Liście Rezerwowej.
 
Szacunkowe ceny zestawów solarnych w zależności od ich wielkości oraz liczby użytkowników:
 
Zestaw do 3 użytkowników:
     12 096,00 zł (cena brutto bez ogniwa fotowoltaicznego),
     14 096,00 zł (cena brutto z ogniwem fotowoltaicznym)
Zestaw od 4 do 5 użytkowników:
     14 601,60 zł (cena brutto bez ogniwa fotowoltaicznego),
     16 601,60 zł (cena brutto z ogniwem fotowoltaicznym)
Zestaw od 6 do 7 użytkowników:
     17 517,60 zł (cena brutto bez ogniwa fotowoltaicznego),
     19 517,60 zł (cena brutto z ogniwem fotowoltaicznym)
Do każdego zestawu należy doliczyć koszty przygotowania dokumentacji ok. 400 zł brutto oraz nadzór inwestorski i promocję projektu ok. 300 zł brutto.
 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że ostateczny koszt zakupu i instalacji zestawów solarnych w każdym budynku zgłoszonym do projektu określony zostanie dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. Dopiero od tej kwoty liczony będzie poziom wkładu własnego właściciela budynku.
 
Dokumenty do pobrania:
 

22

CZE

2015

8061

razy

czytano

2644/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.