Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

WYMIANA KOTŁÓW NA ŹRÓDŁA GRZEWCZE WYKORZYSTUJĄCE PALIWO GAZOWE LUB BIOMASĘ

NABÓR WNIOSKÓW TRWA od 20 lipca 2015 r. do ODWOŁANIA

 

WYMIANA KOTŁÓW  NA  ŹRÓDŁA  GRZEWCZE WYKORZYSTUJĄCE

PALIWO GAZOWE LUB BIOMASĘ 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie „Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Wypełnione dokumenty należy składać w biurze podawczym

w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.


Informacje ogólne:

- dofinansowanie: max. do 85% kosztów kwalifikowanych 

- planowana realizacja po uzyskaniu dofinansowania podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Złożyć wniosek o dofinansowanie może:

1.      osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, gdzie wymiana kotła służyć będzie tylko i wyłącznie na poprawę warunków bytowych mieszkańców,

2.      osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Koziegłowy i przedstawi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej- dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem i pozostałą dokumentacją,

3.      w przypadku współwłasności budynku osoba składająca wniosek musi mieć zgody pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania- dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem i pozostałą dokumentacją.

Kryteria naboru:

1.       złożenie wniosku w terminie od 20 lipca 2015 r. do odwołania w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (pon. 7.30-15.30, wt. 8.00-16.00, śr-piąt 7.30-15.30)

2.        pozytywna ocena formalna wniosku: sprawdzana będzie prawdziwość zawartych danych we wniosku- przede wszystkim brak zaległości: w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących budynek; w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym; wobec Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

3.        złożenie kompletnie wypełnionej i podpisanej dokumentacji (deklaracja uczestnictwa, ankieta) 

Złożenie deklaracji do udziału w projekcie nie jest wiążące dla żadnej ze stron. Ma jedynie charakter poglądowy i posłuży jako baza do utworzenia listy uczestników chętnych do udziału w ww. projekcie w przypadku ogłoszenia konkursu przez Instytucję Zarządzającą.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że ostateczny koszt wymiany kotłów w każdym budynku zgłoszonym do projektu określony zostanie dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. Dopiero od tej kwoty liczony będzie poziom wkładu własnego właściciela budynku. 

Wymiana kotłów na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę

u mieszkańców, odbędzie się tylko w przypadku pozyskania dofinansowania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

09

LIP

2015

4586

razy

czytano

2574/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.