Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

2 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

5 grudnia w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się druga Sesja Rady Gminy. Po uroczystym ślubowaniu, Burmistrz Jacek Ślęczka min. powiedział: „Przed Wysoką Radą i mieszkańcami przyrzekam, zgodnie z rotą ślubowania jak najlepiej służyć mojej Gminie zgodnie z prawem, w poszanowaniu ludzkich wartości i dbałości o mienie Gminy i finanse publiczne”. (…)„Liczę na współpracę i wzajemną pomoc. Jestem przekonany, iż pod przewodnictwem Pani Przewodniczącej Zofii Jakubczyk jak i całej Rady będziemy mogli wspólnie podejmować właściwe decyzje o założone podczas tej kadencji plany rozwoju naszej Gminy z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych miejscowości. Jestem otwarty na każde środowisko, instytucję, stowarzyszenie współpracujące z naszą Gminą”. Burmistrz przedstawił również w zarysie główne elementy zrównoważonego rozwoju Gminy Koziegłowy. Gościem na sesji był  nowo wybrany Starosta Powiatu Myszkowskiego pan Marian Wróbel. Starosta złożył gratulacje Burmistrzowi oraz Radnym. Zapewnił o ścisłej współpracy Powiatu z Gminą Koziegłowy. Po rozpoznaniu najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych spraw jak: drogi, Służba Zdrowia, czy Spółka Wodna, podkreślił swoja gotowość do rozmów oraz ustalenia zakresu wspólnego działania.
Na posiedzeniu, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2007 r.
-ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007r.
-ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportu na 2007 r.
-uchylenia uchwały w sprawie utworzenia rachunku  dochodów własnych związanych  z organizacją żywienia w szkołach gminy Koziegłowy.
-połączenia jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy o nazwie Kolonii Rzeczki do wsi Krusin.
-ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza oraz ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. Z porządku obrad, na wniosek Radnej Mirosławy Juda wykreślono punkt dotyczący uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2006r. Było to powodem zwołania w tym samym  dniu, dodatkowej Sesji Nadzwyczajnej. Na posiedzeniu tym, wyjaśnień odnośnie uchwały dotyczącej zwiększania planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy  Miasta Koziegłowy, udzieliła pani Skarbnik Jadwiga Matyja. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Joanna Kołodziejczyk, również konkretnie przedstawiła, jak zgonie z prawem można przekierować środki w budżecie gminy. Uchwałę  poddano glosowaniu. Za przyjęciem uchwały było 14 głosów, Radna M. Juda wstrzymała się od głosowania. Uchwala została  przyjęta, poczym zakończono obrady Sesji Nadzwyczajnej. BK                                                    

07

GRU

2006

4836

razy

czytano

4295/4493

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.