Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budżet uchwalony - wydatki milion mniejsze niż dochody

Radni Gminy i Miasta Koziegłowy jednogłośnie uchwalili 29 grudnia budżet na 2016 rok. Jest w nim ponad milion złotych więcej planowanych dochodów niż planowanych wydatków.

– Jest to budżet bezpieczny i zrównoważony, zarówno po stronie realnie policzonych dochodów jak i planowanych koniecznych wydatków – powiedział Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka.

Dochody na 2016 r. planowane są w wysokości 44 mln 82 tys. 808 zł. Wydatki udało się po korekcie zmniejszyć do kwoty 43 mln 4 tys. 449 zł.

– Wynika z tego, że mamy możliwość realizowania budżetu odpowiedzialnego i rozsądnego, nie powodującego na tę chwilę zadłużenia i jednocześnie dającego w ciągu zbliżającego się roku budżetowego możliwość finansowania zarówno zadań, które czekają Gminę i Miasto Koziegłowy w Regionalnych Programach Operacyjnych jak i również planowanych w obszarach gminy nie tylko w roku 2016 ale i w perspektywie do roku 2020 – wyjaśnia burmistrz. – Musimy jako gmina zabezpieczyć w projektach jak i zamierzeniach inwestycyjnych, które chcemy w przyszłości realizować, udział własny od 15 do czasami nawet 50 procent. Ten milion złotych będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami traktujmy jako ewentualny zapas albo jako wkład własny w czekające nas zadania. Zawsze wolimy bezpiecznie i realnie wchodzić w nowy okres finansowania a kończyć go z nieco lepszymi wskaźnikami.

Rok 2015 Gmina i Miasto Koziegłowy zaczynała założeniami wskaźników dochodu na poziomie 48 mln zł przy tylko 8,8 mln zł środków inwestycyjnych, co stanowiło 16,6 proc. budżetu.

– Dzisiaj podejmowaliśmy ostatnią zmianę w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy, która otwiera się kwotą wydatków w wysokości ponad 61 mln zł, z czego 34 proc. stanowią wydatki inwestycyjne, co daje w sumie ponad 20 mln zł – dodaje burmistrz.

Rok 2015 był największy w inwestycjach komunalnych. Zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków dla zlewni Koziegłowy, rozbudowa budynku przedszkola w Koziegłowach (Pałac Biskupów) na kwotę w sumie ponad 20 mln zł.

– Mam nadzieję, że w 2016 roku będziemy pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania, zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i krajowych, których jest też sporo do ewentualnego wykorzystania. Myślę, że będziemy mieli możliwość dokonywania zmian bez konieczności zadłużania się.

Planowane dochody bieżące to kwota 40 mln 716 tys. 593 zł, w tym wielkość subwencji i dotacji to 15 mln 690 tys. zł, podatek dochodowy i podatek od osób prawnych oraz fizycznych – 8,8 mln zł, dotacja celowa do zadań zleconych, w tym pomoc społeczna – prawie 5,5 mln zł, wpływy z dostarczania wody – 1,785 mln zł, w dziale gospodarki mieszkaniowej – 627 tys. zł, z opłat i podatków lokalnych – 3 mln 660 tys. zł, z innych opłat (m.in. opłaty alkoholowej, targowej, podatku śmieciowego) – 1 mln 486 tys. zł.

Burmistrz i radni liczą na wprowadzenie do budżetu dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych, projektów i programów.

– Specyfika naszej gminy, obszar i rozległa infrastruktura oraz wiele potrzeb wydatków majątkowych skłania nas do racjonalizacji wydatków. Jak do tej pory wszystkie budżety były w dużej mierze udane dla realizacji zadań gminy a zmiany w trakcie roku budżetowego umożliwiały wprowadzanie nowych zadań – mówi burmistrz. – Budżet na 2016 rok zakłada realizację już rozpoczętych inwestycji ale i nowe, na które bądź mamy już zagwarantowane środki, bądź planujemy je pozyskać. Ewentualnych oszczędności, ponadplanowe dochody lub środki zewnętrznych przekierujemy na potrzeby w naszych miejscowościach.

W trakcie roku pojawiają się możliwości dofinansowania zarówno do projektów miękkich jak i twardych, zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Partnerstwa Północnej Jury.

– Zachęcam państwa do działań wspólnie z samorządem, by można wprowadzić w obszar Gminy i Miasta Koziegłowy jak najwięcej środków zewnętrznych, zarówno na zadania inwestycyjne jak i wydatki bieżące. Wszyscy wspólnie będziemy reagowali na państwa potrzeby. Ważne są duże zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji i które są przed nami – mówi burmistrz. – Myślę, że w ciągu kilku pierwszych miesięcy samorząd Gminy i Miasta Koziegłowy wprowadzi mechanizmy, które będą aktywizowały w ramach rozwoju miejscowości lokalne stowarzyszenia.

 

31

GRU

2015

2313

razy

czytano

2433/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.