Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podsumowanie działalności Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za rok 2015

Zespół Usług Komunalnych, z pomocą pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych, wykonywał w zakresie utrzymania dróg w 2015 r. m.in. następujące prace:

- przeprowadzono akcję zima – odśnieżanie i posypywanie ulic, chodników i placów gminnych

- wykonano remont piaskarek po sezonie zimowym

- wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

- wykonano oznakowanie pionowe dróg gminnych zgodnie z wytycznymi policji po wiosennym przeglądzie dróg oraz uzupełniono oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie gminy i miasta Koziegłowy

- wykonano koszenie poboczy dróg gminnych

- wyremontowano nawierzchnię dróg tłuczniowych na terenie gminy, m.in. w miejscowościach: Pustkowie Lgockie, Pińczyce, Cynków, Wojsławice, Koziegłowy, Rosochacz

- wyremontowano przystanki wzdłuż trasy DK1 oraz przy drogach gminnych (malowanie, wymiana szyb, montaż ławek)

- wykonano i wyremontowano przepusty drogowe w miejscowościach: Postęp, Lgota Górna, Koziegłowy-Rosochacz

- dokonano wycinki drzew i krzewów, m.in. w miejscowościach: Pustkowie Lgockie, Miłość, Koziegłowy, Siedlec Duży, Koziegłówki i Cynków,

- wykonano odbudowę dróg i obiektów infrastruktury drogowej, odtworzono skarpy i rowy w miejscowości Postęp wzdłuż nowo wybudowanego wodociągu

- zebrano pobocza przy drogach gminnych w miejscowościach: Koziegłówki, Mzyki, Koclin, Postęp

- wykonano remont mostu wraz z ułożeniem kostki brukowej, umocnieniem skarp, malowaniem balustrady w miejscowości Postęp przy ul. Leśnej

- wykonano udrożnienie cieku przydrożnego w miejscowości Zabijak

- wykonano pielęgnacje drzew wzdłuż ulicy Częstochowskiej na rynku w miejscowości Koziegłowy i na placu szkolnym w miejscowości Winowno

- wykonano z frezu i podbudowy drogę dojazdową do posesji w miejscowości Siedlec Duży

- wykonano udrożnienie rowu wraz z wycinką drzew i krzewów w miejscowości Cynków

- wykonano prace na drodze dojazdowej do toru TREC

- wykonano regulację zasuw i urządzeń wodociągowych przed budową ulic św. Walentego w Miłości i na odcinku Siedlec Duży-Wylągi

- wykonano wycinkę drzew w miejscowości Miłość przy ul. Św. Walentego

- wyczyszczono rowy w miejscowościach: Koziegłówki, Krusin, Cynków, Miłość

- wykonano oznakowanie poziome na ul. Szpitalnej w Pińczycach i w Pustkowiu Lgockim

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach w zakresie utrzymania budynków komunalnych wykonał następujące prace remontowo-budowlane:

- wymieniono drzwi wewnętrznych i przeprowadzono osuszanie lokalu w budynku komunalnym w miejscowości Siedlec Duży

- wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w miejscowości Lgota Mokrzesz

- wykonano drobne remonty w pozostałych budynkach komunalnych

- wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków dla budynku komunalnego w Mysłowie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy ustaliła w 2015 r. dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach następujące dochody i wydatki.

- dochody na kwotę – 1 mln 982 tys. 200 zł

- wydatki na kwotę – 3 mln 858 tys. 800 zł

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup pompy zanurzeniowej wirowej do pompowi w Postępie

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Postęp

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koziegłowy

- zakup samochodu ciężarowego z osprzętem

- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mysłowie

- zakup monitora do wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków

- zakup minikoparki wraz z przyczepą

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach, przy pomocy pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych, wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie:

- utrzymania czystości i porządku (zbieranie śmieci) wzdłuż ciągów ulicznych, placów i chodników

- koszenia trawników i skarp rowów

- pielęgnacji terenów zielonych

- pielęgnacji skwerów, żywopłotów wzdłuż ulic, pasów zieleni, nowych nasadzeń

W zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i przeciwdziałaniu ich bezdomności pracownicy ZUK-u podjęli działania w 45 zgłoszeniach. W wyniku przeprowadzonych działań do schroniska w Cieszynie oddano 26 psów i 1 kota, 5 z wyłapanych psów trafiło do swoich właścicieli a 8 z wyłapanych psów zostało oddanych do adopcji wśród mieszkańców gminy Koziegłowy. Zespół Usług Komunalnych współpracuje z 6 społecznymi karmicielami kotów, którym zapewnia karmę dla zwierząt i opiekę weterynaryjną. W 2015 r. wysterylizowano 7 kotki oraz 5 suczek. W związku z prośbą o pomoc mieszkanki Markowic, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, jednorazowo dostarczono karmę dla psów, wysterylizowano 2 dorosłe suczki adoptowane przez tą mieszkankę, sfinansowano badanie, szczepienie i odrobaczenie 5 szczeniąt, które zostały potem przekazane do dalszej adopcji.

W zakresie utrzymania porządku innych obiektów i budynków komunalnych:

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach wykonywał również prace na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie:

- remontu przystanku w Markowicach; wykonanie nowej płyty chodnikowej i montaż nowego przystanku typu Atena

- malowania pomieszczeń w Urzędzie Gminy i Miasta

- remontu pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: malowanie klatki schodowej, malowanie i ułożenie płytek w pomieszczeniu łazienki

- prac porządkowych przy organizacji Nocy Świętojańskiej i obchodów Dni Gminy i Miasta Koziegłowy na terenie Orlika i MGOPK

- remontu klatki schodowej w domu komunalnym w Lgocie Górnej

- prac remontowych w Zespole Szkół w Pińczycach: malowanie klatki schodowej, wykonanie podestu w klasie lekcyjnej

- wykonania nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sekretariatu i pomieszczeniach biurowych burmistrza

- prac remontowych w świetlicy środowiskowej w Gniazdowie: malowanie trzech pomieszczeń, remont części schodów i elewacji

- remontu pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w budynku w Cynkowie: wyburzenie ściany, wykonanie nadproża, malowanie trzech pomieszczeń

- remontu instalacji wodociągowej w domu komunalnym w Lgocie Górnej

- montażu mat ochronnych pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw w miejscowościach Mysłów i Markowice

- remontu urządzeń zabawowych (malowanie) na placu zabaw w miejscowości Markowice

- montażu i demontażu lodowiska

- montażu i demontażu dekoracji świątecznych

- obsadzenie ozdobnych donic na rynku w miejscowościach Koziegłowy i Koziegłówki

- niwelacji działki; nawiezienie ziemi i podbudowy na działkę gminną za MGOPK

- wykonania na terenie bazy ZUK boksów dla psów wraz z budami

- przygotowanie pomieszczeń na pracownię ORANGE w Lgocie Mokrzeszy

- wykonanie fundamentów garażu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

- wykonano kaskadę wodną na torze TREC w Gniazdowie

- przygotowanie terenu w Gniazdowie pod Festiwal "Z Kopyta"

- wykonano drenaż opaskowy (odwodnienie) przy szkole w Mysłowie

- pomoc w organizacji wyścigów kolarskich w: Rzeniszowie, Koziegłowach i Pińczycach04

LUT

2016

2068

razy

czytano

2400/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.