Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Modernizacja DW 789 od Gniazdowa do Lgoty Nadwarcia - założenia

W Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz spółki Mosty Katowice. Dotyczyło planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 789. Modernizacja będzie realizowana od węzła autostradowego w Woźnikach na odcinku przez Gniazdów, Koziegłowy skończywszy na Lgocie Nadwarciu.

W tym roku ma zostać przygotowana dokumentacja projektowa a następnie złożony zostanie przez ZDW wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pieniądze na inwestycję pozyskiwane będą w trybie konkursowym a ostateczny termin składania wniosku mija w grudniu 2016 r.

By mogło do tego dojść, niezbędne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, która jest podstawą do przeprowadzenia pozostałych postępowań administracyjnych. Konieczna jest też kwestia uregulowania spraw gruntowo-własnościowych, gdyż znaczna część pasa drogowego ma nieuregulowany stan prawny (brak ksiąg wieczystych). Przejęcie tych gruntów na mocy decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej) wiązałoby się natomiast z wydatkowaniem przez Województwo Śląskie wielomilionowych odszkodowań na grunty zajęte pasem drogowym.

Podczas spotkania w Koziegłowach kierownik projektu, mgr inż. Marcin Biela (Mosty Katowice) omówił proponowane rozwiązania projektowe oraz ustosunkował się do sugestii burmistrza Jacka Ślęczki oraz obecnych radnych GiM Koziegłowy dotyczących rozwiązań do przekazanej im uprzednio koncepcji.

Podczas wcześniejszego spotkania (14 stycznia), z udziałem członków Komisji Gospodarczej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, radnych oraz sołtysów przyjęto aż 31 wniosków, które przekazano projektantowi. Wiele z nich udało się uwzględnić.

Jednym z postulatów jest budowy ścieżek pieszo-rowerowych na całym obszarze przebudowy drogi 789. Jest to jednak w dużej mierze zależne od dostępności terenu w pasie drogowym. Projektant przeprowadzi wspólnie z inwestorem analizę wykonania ciągów pieszo-rowerowych.

Jeśli chodzi o uwzględnione sugestie przedstawicieli GiM Koziegłowy, w Gniazdowie pozostawiony zostanie wlot z drogi wojewódzkiej w ul. Szkolną jako dojazd do pól, ale zostanie on nieco przesunięty a geometria wlotu dostosowana zostanie do okazjonalnego wjazdu pojazdów rolniczych. Zlikwidowane ma natomiast być połączenie drogi wewnętrznej z drogą wojewódzką pomiędzy jednym a drugim końcem ul. Szkolnej. Pozostałe zjazdy w Gniazdowie zostaną utrzymane. Od ul. Dzielnej (przystanek autobusowy do ul. Szkolnej) wybudowany zostanie jednostronny chodnik. ZDW w ramach dostępności terenu przewidzi także zamontowanie na modernizowanym odcinku gminy wiat przystankowych.

Jeśli chodzi o Koziegłowy, z części drogi wojewódzkiej zniknie kostka brukowa. Pozostanie ona jedynie w obrębie rynku i na ulicy Świętokrzyskąiej do mostu na Bożym Stoku. Kostka zniknie z ul. Żareckiej i części ul. Świętkorzyskiej za mostem.

Celem odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego, tam gdzie będzie to niezbędne, wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z Żarecką w Koziegłowach, gdzie poszerzony zostanie prawoskręt ze Świętokrzyskiej w kierunku Myszkowa oraz ulokowana zostanie wysepka od strony ul. Częstochowskiej. Dojdzie tam też do zmiany pierwszeństwa przejazdu. Przedłużony zostanie też chodnik przy ul. Żareckiej, aż do zjazdu do oczyszczalni ścieków.

W Koziegłówkach powstać ma chodnik od skrzyżowania z ul. Polan do skrzyżowania z ul. św. Walentego oraz zatoki autobusowe. Zatoki wybudowane zostaną też za skrzyżowaniem Lgota Górna-Lgota Mokrzesz i w Lgocie Górnej. Zatoczka autobusowa w kierunku Koziegłów powstanie w Lgocie Górnej na wysokości szkoły. Skorygowany zostanie też wjazd z drogi wojewódzkiej na szkolny i kościelny parking.

Nie będzie wjazdu na DW 789 w Lgocie Nadwarciu z ul. Wspólnej od strony stacji paliwowej. Około 100 metrów dalej, u zbiegu DW 789 z DW 791 (droga w kierunku Postępu) powstanie rondo.

To tylko część zgłoszonych i rozpatrzonych pozytywnie sugestii. W trakcie roku odbędą się kolejne spotkania z ZDW i Mostami Katowice.

Właściciele posesji, którzy zamierzają starać się o ustalenie nowego zjazdu z DW 789 proszeni są o złożenie wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego. Dotyczy to także istniejących już lecz nielegalnie wybudowanych zjazdów. Formalności należy załatwić przed zakończeniem etapu projektowania inwestycji. Formularz i informacja znajdują się w załączniku PDF oraz dostępne sa w UGiM Koziegłowy.

24

LUT

2016

4000

razy

czytano

2351/4492

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.