Skróty klawiszowe:

Nowe i nielegalne zjazdy

Strona główna » Aktualności » Nowe i nielegalne zjazdy

wielkość tekstu: A | A | A

W związku z przebudową dróg wojewódzkich 789 i 791 pojawiła się kwestia zjazdów na posesje. W przypadku istniejących, legalnych zjazdów, zostaną one przebudowane przez ZDW. Powstałe bez zezwolenia muszą zostać zalegalizowane. Właściciele nieruchomości, którzy chcą uzyskac nowe zjazdy muszą załatwić niezbędne formalności.

Według ustawy o drogach publicznych, za zjazd wybudowany legalnie nie może być uznany każdy dojazd urządzony przez właściciela lecz tylko ten, który został wykonany przez zarządcę drogi lub za jego zgodą. Legalne zjazdy z dróg krajowych figurują w ewidencji zjazdów (Bank Danych Drogowych) prowadzonych przez GDDKiA.

Przez zarządcę nie mogą zostać przebudowane w ramach prac prowadzonych na drodze zjazdy, które stanowią samowolny obiekt. Budowa lub przebudowa nowego zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przylegającej do drogi, po uzyskaniu w drodze administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu bądź jego przebudowę. Legalnie wybudowane zjazdy zostaną ujęte w opracowaniu dokumentacji i w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej zostaną przebudowane w granicach pasa drogowego na koszt zarządcy drogi. Istniejące nielegalne zjazdy nie zostaną przebudowane i bez załatwienia wymaganej zgody, nie będą ujęte w dokumentacji.

Budowa nowych zjazdów musi nastąpić w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej. Po zakończeniu przebudowy, droga zostanie objęta pięcioletnią gwarancją na roboty budowlane i nie będzie w tym okresie możliwa ingerencja w zrealizowaną infrastrukturę. W celu budowy nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej właściciele działek przylegających do drogi muszą wystąpić do ZDW w Katowicach o zgodę na lokalizację zajazdu. Po uzgodnieniu decyzji lokalizacyjnej właściciel nieruchomości winien uzgodnić z ZDW dokumentację techniczną budowy nowego zjazdu. Następnie powinien dokonać zgłoszenia robót budowlanych.

Ze względu na bezpieczeństwo, w niektórych przypadkach może dojść do konieczności wyeliminowania bezpośredniego zjazdu z drogi wojewódzkiej i wykonania dojazdu pośredniego, np. poprzez zastosowanie „sięgacza”. W przypadku kiedy na nieruchomość przypada więcej niż jeden zjazd, może dojść do zmiany lokalizacji zjazdu lub ograniczenia ich ilości.

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej można pobrać na stronie

 

http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/dokument/1170076042,1129205841

czytano: 1304 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2016-02-25 09:15:30

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody