Skróty klawiszowe:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wielkość tekstu: A | A | A

 ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego Uczestników  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla Mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, przez Gminę i Miasto Koziegłowy, z siedzibą: Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy (w ramach okresu trwałości), zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na ubezpieczenie w/w przenośnego sprzętu elektronicznego.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przenośny sprzęt elektroniczny - 213 sztuk o łącznej wartości 570.630,04 PLN brutto, w tym: 111 szt. o wartości jednostkowej 2.747,19 PLN brutto, 37 szt. o wartości jednostkowej    3.200,00 PLN brutto, 65 szt. o wartości jednostkowej 2.266,03 PLN brutto.

Zakres ubezpieczenia:

Zdarzenia powstałe bezpośrednio wskutek wszystkich ryzyk w szczególności m.in.                    w zakresie: niewłaściwej obsługi sprzętu, wandalizmu, kradzieży z włamaniem lub rabunkiem, pożaru, osmolenia, przypalenia, działania dymu i sadzy lub wysokiej temperatury, zalania, opadów, oddziaływania mgły, pary, wilgoci, mrozu, wybuchu, uderzenia piorunów, wiatru, przepięć itp.

Franszyza

brak.

Okres ubezpieczenia:

3-lata (płatność jednorazowa).

Dodatkowe informacje:

Sprzęt poza miejscem ubezpieczenia.

Sposób wyboru oferty:

Cena brutto 100%.

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: e.wrzosowska@kozieglowy.pl do 23.03.2016r. do godz. 15:30.

 

 

czytano: 989 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2016-03-10 08:44:38

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody