Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego Uczestników  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla Mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, przez Gminę i Miasto Koziegłowy, z siedzibą: Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy (w ramach okresu trwałości), zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na ubezpieczenie w/w przenośnego sprzętu elektronicznego.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przenośny sprzęt elektroniczny - 213 sztuk o łącznej wartości 570.630,04 PLN brutto, w tym: 111 szt. o wartości jednostkowej 2.747,19 PLN brutto, 37 szt. o wartości jednostkowej    3.200,00 PLN brutto, 65 szt. o wartości jednostkowej 2.266,03 PLN brutto.

Zakres ubezpieczenia:

Zdarzenia powstałe bezpośrednio wskutek wszystkich ryzyk w szczególności m.in.                    w zakresie: niewłaściwej obsługi sprzętu, wandalizmu, kradzieży z włamaniem lub rabunkiem, pożaru, osmolenia, przypalenia, działania dymu i sadzy lub wysokiej temperatury, zalania, opadów, oddziaływania mgły, pary, wilgoci, mrozu, wybuchu, uderzenia piorunów, wiatru, przepięć itp.

Franszyza

brak.

Okres ubezpieczenia:

3-lata (płatność jednorazowa).

Dodatkowe informacje:

Sprzęt poza miejscem ubezpieczenia.

Sposób wyboru oferty:

Cena brutto 100%.

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: e.wrzosowska@kozieglowy.pl do 23.03.2016r. do godz. 15:30.

 

 

10

MAR

2016

1023

razy

czytano

1091/3506

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.