Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Mieszkańcy chcą obwodnicy Koziegłów

Na kwietniowej Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy pojawiła się grupa mieszkańców zaniepokojona planowaną modernizacją drogi wojewódzkiej nr 789. Obawiają się oni, po wybudowaniu węzła autostradowego w rejonie Woźnik, znacznego zwiększenia natężenia ruchu przez Koziegłowy i Gniazdów. A już obecnie ruch kołowy w tych miejscowościach jest bardzo intensywny.

- Apeluję, by podjęli państwo działania zmierzające do wybudowania obwodnicy Koziegłów. Ja wiem, że nie są to łatwe rzeczy – zaapelował do władz gminy Antoni Bielecki.

Przewodnicząca RGiM Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk poparła starania mieszkańców o wybudowanie obwodnicy. Zaproponowała zlecenie prywatnej firmie zbadanie natężenia ruchu i czy rzeczywiście zwiększy się ono (i jak bardzo) po połączeniu z węzłem autostradowym.

Burmistrz Jacek Ślęczka stwierdził, że Gmina zleci niezależnej firmie analizę dotyczącą obecnego układu komunikacyjnego jak i tego, który będzie miał miejsce po uruchomieniu węzła autostradowego. Dopiero dysonując odpowiednim materiałem Gmina i Miasto Koziegłowy będzie mogła wnioskować o uwzględnienie w planach krajowych budowy obwodnicy Koziegłów. W Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy zostały już we wcześniejszych latach uwzględnione tereny pod ewentualną budowę obwodnicy Koziegłów.

Burmistrz Jacek Ślęczka negatywnie ustosunkował się natomiast do zamierzeń części mieszkańców zapowiadających protestowanie przeciwko modernizacji DW 789.

- Podczas niedzielnego spotkania słyszałem, że będziemy blokować, chodzić, zmieniać się. To nic nie da. Dla decydentów liczą się wyłącznie fakty i dokumenty, na których można się oprzeć. Zapewniam, że te dokumenty poprzez niezależne biuro będziemy starali się wytworzyć. Dopiero wtedy będziemy mieć w ręku coś, dzięki czemu będziemy mogli zabiegać i wpływać na ewentualne plany, które możliwe, że pójdą w kierunku budowy obwodnicy. Boję się, że jeżeli będziemy postępować w niekontrolowany sposób, do niczego dobrego nie dojdziemy – powiedział burmistrz. - Uważaliśmy, że remont drogi wojewódzkiej, o który zresztą mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegali, zminimalizuje pewnego rodzaju oddziaływanie. Cieszyliśmy się bardzo, że opracowanie dokumentacji projektowej, która kosztuje 2 miliony złotych odbywa się w bardzo szybkim tempie. Projekt ma być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach modernizacji układu drogowego województwa śląskiego. A przypomnę, że w latach 2014-2020 tylko budżet państwa i samorządy wojewódzkie mają prawo korzystać z dofinansowanie na modernizację układu drogowego. Obwodnica Koziegłów była rysowana zarówno po stronie północnej jak i południowej. Te wskazania lokalizacyjne były zawsze w dokumentach strategicznych Gminy i Miasta Koziegłowy. Były pokazywane zarówno Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wojewodom, marszałkom, w planach budowy infrastruktury drogowej o charakterze ponadlokalnym. Kiedy tworzyliśmy dokumenty strategiczne, nie było jeszcze lokalizacji autostrady A1, która obecnie nabiera realnych kształtów. Lokalizacja autostrady otrzymała pozwolenie na budowę dopiero w 2014 r. Te lokalizacje obwodnicy dotyczyły wyłącznie ruchu, który odbywał się po trasie DK 1. Badania, które wykonywała Gmina i Miasto Koziegłowy w 2014 r. na wysokości Zespołu Szkół w Lgocie Górnej odnosiły się do nieco innych założeń i parametrów. Wynika z nich, że około 70 procent ruchu po tej drodze to ruch lokalny odbywający się z rejestracją SMY. W chwili obecnej ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ani Zarząd Dróg Wojewódzkich ani żadna inna instytucja nie jest w stanie przewidzieć docelowego natężenia ruchu po wybudowaniu całego odcinka A1. Dopiero kiedy będziemy dysponować odpowiednimi dokumentami, możemy wnioskować do różnych instytucji o budowę obwodnicy. W chwili obecnej ani w planie krajowym ani wojewódzkim nie ma budowy obwodnicy dla Koziegłów.

Lokalizację autostrady wskazał wojewoda śląski ostatecznie dopiero w 2011 r. Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego informację o modernizacji drogi 789 w listopadzie 2015 r. Do dzisiaj jeszcze nie ma natomiast ustalonego zjazdu autostradowego, ponieważ mieszkańcy Woźnik protestują, chcąc przesunięcia lokalizacji o kilkadziesiąt metrów.

Z szacunków wynika, że obecnie DW 789 przejeżdża 7000-7500 samochodów na dobę.

05

MAJ

2016

3128

razy

czytano

2332/4533

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.