Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

6 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 23 luty 2007 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 6 Sesja Rady. Gościnnie uczestniczyli w niej Posłowie  na Sejm, Jadwiga Wiśniewska oraz Wojciech Picheta. Poseł życzył Radnym owocnej pracy oraz zapraszał zainteresowanych do swojego biura w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 16. Podczas posiedzenia Radni podjęli uchwały w sprawie:
-wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację projektu z zakresu zadań oświatowych pod nazwą „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”,  którego Liderem będzie Gmina i Miasto Koziegłowy, a finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Wyrażenia zgody na wystawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do maksymalnej kwoty 3 087 424,00  PLN dla zabezpieczenia zobowiązań związanych z w/w  projektem.
-wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 5 lutego 2007 r. nr NP-C-0911/13/67/07 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z 27 grudnia 2006 r. nr 11/IV/06 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. 
-podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Hucie Starej
-podęcia działań zmierzających do utworzenia oddziału przedszkolnego, w celu zapewnienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania dzieci sześcioletnich w oddziale przedszkolnym a w szczególności opracować projekty wymaganych uchwał, uzyskać odpowiednie uzgodnienia i opinie.
-podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Mysłowie z dniem 1 września 2008 r.
Przed podjęciem tej uchwały sprzeciw swój wniósł sołtys Mysłowa Krzysztof Miklas oraz sołtys Osieka Jolanta Całka. Radny Leonard Jagoda wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna, jest czas aby to przedyskutować, zastanowić się, przedstawić najlepszą  koncepcję min. powiedział:  „Uczniowie z Mysłowa pozbawieni są wielu przywilejów jakie dają uczniom inne szkoły  a dzieci nie mogą być zakładnikami w podejmowaniu decyzji”. Radna Joanna Kołodziejczyk wyjaśniła również że w podjęciu tej decyzji ważne są aspekty  ekonomiczne  ale najważniejsze jest dążenie aby oświata była na najwyższym poziomie aby uczniowie mieli zapewnione najlepsze warunki do nauki. Na Sesji tej podjęto także uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości w Siedlcu Dużym i Koziegłowach, w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej (opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany do Uchwały Nr93/IX/2003 z dnia 28.X.2003r. w sprawie poboru opłaty targowej i powołano do  poboru opłaty targowej dodatkowo pracownika Urzędu Jarosława Kosytarskiego. Radni dokonali również zmiany w Uchwale Nr 14/IV/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 oraz wprowadzono zmianę do Uchwały Nr 17/IV/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie powołania i ustalenia nazw stałych komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, określenia przedmiotu ich działalności oraz zasad działania. Z porządku obrad wykreślono uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt medyczny poradni okulistycznej  Przychodni w Koziegłowach w celu dokładniejszej analizy tej sprawy. Radna Powiatowa Dorota Kaim Hagar w swym wystąpieniu na Sesji nie kryła rozczarowania z tego powodu. Radna zaprezentowała również  koncepcję umieszczenia karetki pogotowia na terenie naszej gminy. Na Sesji Burmistrz Jacek Ślęczka przedstawił ostateczny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W dniu 23.02.2007r. Sąd oddalił apelację Spółki Wodnej Boży Stok i uprawomocnił wyrok Pierwszej Instancji, co zobowiązuje pozwaną Spółkę do wydania gminnego majątku w postaci budynków i urządzeń wodociągowych wskazanych w pozwie. Mecenas Kania wyjaśnił, że z chwilą przejęcia od Spółki majątku, Gmina będzie organizować wodociągi od nowa. Na zakończenie 6 Sesji Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jakubczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Radnej Gminy i Miasta Koziegłowy. BK

26

LUT

2007

3263

razy

czytano

3937/4159

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.