Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zakończenie prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020r

W związku z zakończeniem prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020r. Przedkładamy do publicznej wiadomości ostateczną wersję projektu programu.

Przy opracowania poniższego dokumentu zostały uwzględnione uwagi i propozycje wniesione podczas konsultacji społecznych które odbywały się w następujących terminach:

1. 28.07.2015r. - 31.08.2015r. konsultacje społeczne w formie ankiety.

ANKIETA – diagnoza stanu istniejącego na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku.

2. 04.05.2016r. – konsultacje społeczne w formie warsztatów z interesariuszami w zakresie potrzeby ujęcia w programie projektów infrastrukturalnych oraz społecznych.

3. 27.06.2016r-15.07.2016r. – konsultacje społeczne.

3. 12.09.2016r. – 28.09.2016r. – konsultacje społeczne w formie warsztatów.

 

Zadanie zostało przeprowadzone w ramach projektu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020r" w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

 

 

W załączeniu:

projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta koziegłowy do 2020 roku, oraz raporty z przeprowadzonych konsultacji.

 

29

WRZ

2016

1579

razy

czytano