Skróty klawiszowe:

Pozakonkursowy tryb zlecania zadania publicznego

Strona główna » Aktualności » Pozakonkursowy tryb zlecania zadania publicznego

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.z 2016. poz. 239) Gmina Koziegłowy może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w/w ustawy, realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadanie nie może być dłuższy niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016r (Dz. U. z 2016, poz.570).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Gminy i Miasta, oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj zamieszczona na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,
- stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,
- Biuletynie Informacji Publicznej

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu uwag zawierana jest niezwłocznie umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu gminy danej organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3 w/w ustawy na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W załączeniu oferta:
1. Uczniowski Klub Sportowy

FAIR PLAY Koziegłowy ul. 3 Maja 12

czytano: 947 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2016-10-18 11:43:28

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody