Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

11 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


W dn. 31 sierpnia 2007r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się, po wakacyjnej przerwie, 11 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk rozpoczęła posiedzenie od uroczystego powitania kombatantów oraz wręczenia im odznak za zasługi. Odznaczenia otrzymał Bogusław Lula, Marian Noszczyk i Władysław Pasek. Wręczenia dokonali Prezes Zarządu Okręgowego Kombatantów RP Jan Czciński oraz Antoni Wiśniewski. Po dekoracji Prezes Jan Czciński powiedział min. „Wyrażam radość i satysfakcję, że w tych uroczystych okolicznościach w imieniu Zarządu Głównego kombatanckiej organizacji mogę wyróżnić zasłużonych kolegów, w przeddzień 68 rocznicy napaści wojsk hitlerowskich na Polskę. Ważna to dla nas chwila, ponieważ to my Polacy pierwsi powiedzieliśmy hitlerowcom nie. Toczyliśmy śmiertelne boje w tej okrutnej wojnie. Przywołując tych co za nas oddali krew i życie, zgromadzeni na tej sali, chylimy czoła przed rodakami, mieszkańca mi tego miasta. To właśnie wielu mieszkańców Koziegłów w różnym wieku doświadczyło bólu i śmierci w obozach hitlerowskich. za to tylko że byli Polakami.
 

 
Przyjmijcie drodzy kombatanci te odznaczenia jako wyraz uznania za waszą walkę, niech będą wizualnym znakiem przynależności do naszej kombatanckiej rodziny, która działa w świadomości, że nie medale i ordery zdobią człowieka lecz jego rozum i serce, człowiek znaczy tyle ile może dać dobrego drugiemu człowiekowi” . Burmistrz Jacek Ślęczka wręczając kwiaty, złożył odznaczonym podziękowania oraz wyrazy uznania. W Sesji uczestniczyła również Poseł Jadwiga Wiśniewska oraz radni powiatowi. Następnie przystąpiono do realizacji dalszej części obrad. Pierwszą podjętą uchwałą była uchwała w sprawie zmiany w Statucie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach. W paragrafie 3 ust. 2 dodano pkt 7 o treści „Ośrodek Prowadzi Klub Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Następnie uchwalono zmiany w budżecie GIM Koziegłowy oraz zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Rada Gminy zmieniła również uchwałę z 2004 roku w sprawie określenia odpłatności za posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola Publicznego w Koziegłowach. Miesięczna odpłatność za sporządzanie posiłków została ustalona na 35 zł w przypadku spożywania przez dziecko dwóch i mniej posiłków, 45 zł w przypadku trzech posiłków. Radni w następnej uchwale, wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia z Powiatem Myszkowskim, Miastem Myszków, Żarki, Gminą Niegowa, Poraj w sprawie realizacji projektu Subregionu Północnego pod nazwą „ e-Myszkovia”- Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013. Uchwalono również w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w Osieku i w Starej Hucie. Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krusin, Oczko, Rzeniszów-Łazy oraz Winowo. Porządek obrad rozszerzono o 4 uchwały. Udzielono bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 5 tys. zł. na likwidację szkód spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla Gminy Kłomnice. Następnie uchwalono zmianę kategorii ul. Warszawskiej w Koziegłowach. z drogi powiatowej na drogę gminną. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy udzieliła w uchwale, poparcia dla inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego dotyczącej organizacji meczów Mistrzostw Euro 2012 na Stadionie w Chorzowie. Ostatnia uchwala dotyczyła zmian w składach komisji stałych Rady. Do komisji rewizyjnej powołano Mirosława Flaka, ze składu Komisji Gospodarki i Polityki Finansowej odwołano Joannę Kołodziejczyk, która złożyła rezygnację z pracy w Komisji, miejsce to zajął Jacek Sularz. Po sprawozdaniu burmistrza z działalności w okresie między sesyjnym oraz informacji Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym zakończono 11 Sesję. BK

03

WRZ

2007

3109

razy

czytano

4317/4549

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.