Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 W dniu 23 04 2007 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy została podpisana umowa z Firmą AQVEDUKT EKO  z siedzibą w miejscowości Kamień, Rusocice, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Postęp”. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych.  Z dniem podpisania umowy ustalony został termin rozpoczęcia robót, a zakończenia do 30 listopada 2007r.  Projekt o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami w miejscowości Postęp” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 10%. Głównym założeniem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i złóż wody w pokładach głębinowych. Najważniejszymi rezultatami kanalizacji będzie uniknięcie zatrucia gleb i wód podskórnych i powierzchniowych, utrzymanie środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności działek najbliższego terenu gminy, oraz poprawa jakości życia mieszkańców w czystym środowisku. BK

24

KWI

2007

2801

razy

czytano

4293/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.