Skróty klawiszowe:

Projekt Moja firma

Strona główna » Aktualności » Projekt Moja firma

wielkość tekstu: A | A | A

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma - moja niezależność". Planowany nabór do projektu: styczeń/luty 2017 r.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

- osoby po 30 roku życia,
- zamieszkujące na terenie województwa śląskiego,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne;

- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.
BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:
- Spotkanie z Doradcą Zawodowym
- Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności - na trzech poziomach zaawansowania
- Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej - maks. 23 754,00 zł
- Finansowe wsparcie pomostowe - przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
- Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):
- środki trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- reklama (do 10% wartości dotacji),
- środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
- prace remontowo-adaptacyjne,
- środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą,
- inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia
działalności.
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
w biurze projektu lub na stronie  www.gapr.pl
BIURO PROJEKTU
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice" GAPR sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 "Maszynownia", pokój 10
tel. 32 461 29 25
dotacje@gapr.pl

czytano: 1102 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2017-01-10 09:37:46

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook