Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jak postępować w sytuacji zagrożeń ?

Jak postępować w sytuacji zagrożeń ?
W  oparciu o specjalny Informator opracowany  w  Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego  mając na uwadze szeroko pojętą troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, przekazujemy Państwu podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w naszej Gminie. W przypadku wystąpienia katastrofy władze Gminy i Miasta oraz służby ratownicze będą próbowały przyjść każdemu z pomocą . Nie zawsze będzie to jednak możliwe by w jednym czasie dotrzeć w każde miejsce zagrożone.
Wobec powyższego każdy z nas powinien być przygotowany do działań związanych ze wstępnym zabezpieczeniem się przed grożącym niebezpieczeństwem.
Niżej  podajemy rodzaje zagrożeń mogących wystąpić na terenie naszej Gminy i Miasta.
Są to:
- pożary,
- silne wiatry i huragany,
- zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń gazowych,
- katastrofy budowlane,
- zatrucia przez niebezpieczne substancje chemiczne,
- zatrucia pokarmowe,
- terroryzm,
- epidemie,
- oraz wiele, wiele innych, które nawet trudno nam sobie wyobrazić, a tym bardziej przewidzieć czas i miejsce ich wystąpienia.
W skrócie w kilku kolejnych publikacjach postaramy się przybliżyć naszym mieszkańcom występujące zagrożenia i sposób postępowania aby uniknąć tragicznych skutków. Wiele zagrożeń spowodowanych jest bezpośrednim działaniem człowieka. Właściwe postępowanie może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych zagrożeń.
Jednym z najczęściej pojawiających się  i szybko rozprzestrzeniającym się zagrożeniem jest:
POŻAR
ZMINIMALIZUJ WIĘC ZAGROŻENIE POŻAROWE
utrzymuj w stałej  technicznej sprawności instalacje  elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne,
- ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (przenośne  grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel),
- nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania,
- nie  przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęźnika z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć,
- nie umieszczaj grzejników  elektrycznych, kuchenek  mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych pobierających dużą moc  w pobliżu  firan i innych łatwopalnych materiałów,
- nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w pobliżu  łatwopalnych  materiałów,
- nie gromadź i nie  używaj wewnątrz budynku  benzyn, paliw , nafty itp. Można je  przechowywać tylko w odpowiednich  pojemnikach  w  dobrze wentylowanych  pomieszczeniach,
- popiół  gromadź w oddalonym  od  budynku  metalowym pojemniku,
- zaopatrz mieszkanie, dom i obejście  w podręczny  sprzęt  gaśniczy i naucz  rodzinę  posługiwać  się nim. Przestrzegaj terminów badania  sprawności  i ich legalizacji,
- zainstaluj w miarę  możliwości  wykrywacze  dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę  przeżycia,
W  CZASIE  POŻARU
- zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu  wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
- wezwij  straż  pożarną,
- przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków  gaśniczych  do  gaszenia  pożaru i niesienia  pomocy osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. Wykonuj te czynności w taki sposób aby nie  doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących  w  zagrożeniu, które wywołuje  ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych  i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru kieruj  się rozwagą w podejmowaniu decyzji,
- jeśli ubranie pali się  na Tobie zatrzymaj się, połóż  się na ziemi i obracaj di chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
- nie gaś urządzeń elektrycznych  wodą mogą być  pod  napięciem, postaraj  się  odłączyć  zasilanie  elektryczne,
- nie próbuj  gasić  ognia, którego  nie  jesteś  w  stanie  opanować. Wyprowadź  wszystkie osoby  zagrożone  w bezpieczne  miejsce  i  w razie  potrzeby  udziel  pierwszej  pomocy,
- gdy pożar  i  swąd  dymu  obudzi  Cię  ze snu  zbadaj  czy  drzwi  są  ciepłe, jeśli tak, to  nie otwieraj  ich,  lecz użyj  innych  dróg, by  opuścić  pomieszczenie (np. przez okno jeśli jest to  możliwe)
- jeśli  nie  możesz  wyjść z pomieszczenia, uszczelnij  drzwi, kanały wentylacyjne by  nie  przedostawał  się przez nie  dym, otwórz okno i  wzywaj pomoc,
- jeśli musisz  wyjść  przez pomieszczenie  zadymione, to zakryj usta  i nos  ręcznikiem, okryj  się  nie palnym  lub  mokrym  kocem i przemieszczaj  się  tuż  przy  podłodze  dym i gorące powietrze  unosi się  do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i  chłodne,
- opuszczając mieszkanie, zabierz  ze sobą  wszystkich  domowników. Dzieci  potrafią  chować  się  przed ogniem  w miejscach, z których  ich  nie  widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.
PO  POŻARZE
- nie wchodź  do zniszczonego przez ogień  budynku, zanim  służby  pożarowe  i  komunalne  nie sprawdzą, czy jest  bezpieczny  pod  względem  budowlanym, energetycznym itp.
- skontaktuj  się  z urzędem  gminy, jeśli potrzebujesz  mieszkania, żywności, przedmiotów osobistych,
- wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem  zniszczonych  rzeczy, przedmiotów. Jeśli jesteś  dzierżawcą lub lokatorem  wezwij  właściciela,
- wyrzuć  żywność, napoje, lekarstwa, które narażone  były  na wysoką temperaturę i dym. Nie próbuj  ponownie  zamrażać  rozmrożonej  żywności.
- Jeżeli inspektor  budowlany stwierdzi, że budynek jest  niebezpieczny - zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj   sąsiadów, przyjaciół lub krewnych, urząd, szkołę, urząd pocztowy o miejscu  twojego  tymczasowego  zakwaterowania. To, co  pozostało, będzie  strzeżone  przez Policję.
W I C H U R Y  (HURAGANY)
( silne  wiatry  i  huragany)
Występują  powodowane  najczęściej  szybko  przemieszczającymi  się  aktywnymi  niżami.
Najgroźniejszą  formę  przyjmują  one  w  okresie  wiosennym  i  jesiennym.
WICHURY - wiatry  wiejące  z prędkością powyżej  75 km/h. W  Polsce  występujące  coraz częściej. Mogą  powodować  uszkodzenie  budynków, łamać  i  wyrywać   drzewa  z korzeniami  oraz  paraliżować  transport.
HURAGANY - wiatry  wiejące  z  prędkością  powyżej  120  km/h. Powodują  rozległe spustoszenia  w  strefie  swojego  oddziaływania.
PRZED   NADEJŚCIEM  WICHURY, HURAGANU:
- słuchaj  prognozy  pogody  oraz  komunikatów  podawanych  przez  rozgłośnie  radiowe  i telewizyjne,
- sprawdź, czy  poszycie  na  dachu  jest  solidnie  przymocowane,
- gruntownie oceń  stan  okien. Jeżeli  uznasz  to  za  konieczne - zabezpiecz  je  odpowiednio,
- uprzątnij  z obejścia  przedmioty, które  mogłyby  narobić  szkód  w  przypadku  porwania  ich  przez  wiatr,
- pozamykaj  zwierzęta  oraz  odpowiednio  zabezpiecz  pomieszczenia,  w których  się  znajdują,
- upewnij  się,  czy  twoje  radio  i  latarka  działają  jak  należy.  Miej  zapas  naładowanych  baterii,
- sprawdź  stan  apteczki  pierwszej  pomocy. Zaopatrz  się  w  niezbędne  materiały  i  leki,
- zaopatrz  się  w paliwo  do  samochodu. Może  być  potrzebny,
- upewnij  się,  czy  Twoi  najbliżsi  sąsiedzi  zdają  sobie  sprawę  z  powagi  sytuacji.
W  CZASIE  SILNYCH  WIATRÓW:
- zachowaj  spokój. Nie  wychodź  na  zewnątrz,  jeśli  nie  jest  to  absolutnie konieczne,
- zachowaj  spokój. Nie  wychodź  na  zewnątrz,  jeśli  nie  jest  to  absolutnie konieczne,
- jeśli  znajdziesz  się  z  dala  od  domu,  pozostań  tam gdzie  jesteś,  dopóki  wichura  nie  przejdzie. Nie  zatrzymuj  się  pod  trakcjami  elektrycznymi, planszami  reklamowymi  i  drzewami. Nie  spaceruj  też  pod  balkonami - spadające  doniczki, kwietniki  lub  szyby  mogą Cię  dotkliwie  poranić,
- wyłącz  główny  wyłącznik  prądu - ograniczy  to  możliwość  powstania  pożaru,
- schowaj  się  w  środkowych  i  najniższych  partiach  budynku  z  dala  od  oszklonych  okien,  sufitów  i  drzwi,
- słuchaj  komunikatów  radiowych  i  telewizyjnych  oraz  przestrzegaj  w  nich  przekazywanych  zasad  zachowania  się,
- jeśli  służby  ratownicze  zalecą  ewakuację:
- wyrusz  tak  szybko,  jak  to  tylko  możliwe,
- opuszczając  mieszkanie  wyłącz  energię elektryczną, główny  zawór  wody i  gazu  oraz  zabezpiecz  dom,
BURZA
Najczęstszą  przyczyną  występowania  jest  powstawanie  chmur  burzowych  na  skutek silnych,  pionowych  ruchów  powietrza. Zjawisko  to  ma  miejsce  najczęściej  w  okresie  letnim. Burzy  najczęściej  towarzyszą  wyładowanie  atmosferyczne, ulewy  i  gradobicia.
BĄDŹ  PRZYGOTOWANY  NA  WYSTĄPIENIE  BURZY
- ubezpiecz swoje  mieszkanie,  dom, samochód,  zwierzęta  gospodarskie,  uprawy  polowe  od skutków  burzy,
- przygotuj  swoje  mieszkanie (dom):
zabezpiecz  rynny  i inne  części  budynku,
zabezpiecz  lampy  i  inne  urządzenia,  które  mogą  ulec  zniszczeniu,
sprawdź  drożność  studzienek  kanalizacyjnych  i  rowów.
PODCZAS   BURZY
- jeżeli  spotka  Cię  burza  z dala  od  domu,  znajdź  bezpieczne  schronienie  i  pozostań  do  czasu  jego  zakończenia,
- jeśli  jesteś w domu:
zabezpiecz  okna, usuń  z parapetów  i balkonów  przedmioty, które  mogą zagrażać  przechodniom,
pozostań  w  nim  z  dala   od  oszklonych  okien,  sufitów  i  drzwi,
w  miarę  możliwości  pozamykaj  zwierzęta  domowe i hodowlane,
trzymaj  pod  ręką  przygotowane  latarki  oraz  dodatkowe  baterie,
miej  włączone  radio  w  celu  zapoznania  się  z  aktualnymi  komunikatami,
wyłącz  z gniazdek  wszystkie  zbędne  urządzenia  elektryczne  oraz  anteny,
- jeśli  jesteś  w  samochodzie  stań  na  poboczu  i  przeczekaj  ulewę,  unikaj  zatrzymywania  się  pod  drzewami, przewodami  elektrycznymi itp.
O  wszystkich  zdarzeniach  mających  istotne  znaczenie  dla  bezpieczeństwa  ludzi  informuj  straż  pożarną,  a w  przypadku  zerwania  linii  energetycznych  zgłoś  to  pogotowiu energetycznemu.
PO  BURZY:
- udziel  pierwszej  pomocy  rannym  lub  poszkodowanym  osobom,
- nie  przenoś  ciężko  rannych  osób,  chyba  że  są  one  bezpośrednio  zagrożone  doznaniem  kolejnych  obrażeń -  wezwij    pomoc,
- jeśli byłeś  ubezpieczony  przed  gradobiciem,  wykonaj  zdjęcia  zniszczeń, zarówno  domu,  jak  i  jego  wyposażenia.
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA KRYZYSOWEGO: Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Józef GORZELAK

09

MAJ

2007

3468

razy

czytano

4208/4449

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.